Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir pum diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 5 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio.

  • Diwrnod HMS 3 – Dydd Mercher, Mawrth 21ain 2018
  • Diwrnod HMS 4 – Dydd Gwener, Mai 11eg 2018
  • Diwrnod HMS 5 – Dydd Llun, Mai 14eg 2018

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor yr Hydref 2017

Dechrau 04/09.  Hanner Tymor Llun 30/10 – Gwener 03/11. Tymor yn gorffen 22/12/17

Tymor y Gwanwyn 2018

Dechrau Dydd Mawrth 08/01/18.  Hanner Tymor Llun 19/02 – Gwener 23/02. Tymor yn gorffen 29/03/18

Tymor yr Haf 2018

Dechrau Llun 16/04/18. Calan Mai 01/05/17. Hanner Tymor Llun 28/05 – Gwener 01/06. Tymor yn gorffen Dydd Mawrth 24/07/18

DyddiadDigwyddiad
Pob dydd Mawrth o 09/01/2018 - Mawrth 27/03/18Gwersi nofio Bl 3, 9.30 - 10.15y.b, pwll nofio Maindy
Iau 01/03Ysgol ar gau ar gyngor Sir Caerdydd.
Iau 01/03Diwrnod y LLyfr
Gwe 02/03Ysgol ar gau ar gyngor Sir Caerdydd.
Maw 06/03Gweithdy Ukelele gan Mei Gwynedd, Bl 4
Maw 06/03 a Mer 07/03Noson Agored Rhieni
Sad 10/3Eisteddfod Cylch Canol Caerdydd, Glantaf, 9.00y.b
Llun 12/03Cystadleuaeth Rygbi'r Urdd, Caeau LLandaf
Gwe 16/03Noson Ffilm CRhA, dechrau am 6.15, neuadd yr ysgol
Mer 14/03Gwasanaeth Bl 2, 9.30y.b
Llun 19/03Gweithdy Dulliau Adferol ar gyfer rhieni, mwy o fanylion i ddilyn.
Maw 20/03Prynhawn Agored Meithrin
MERCHER 21/03DIWRNOD HMS-DIM YSGOL I'R PLANT.
Iau 22/03Diwrnod Di-wisg ysgol i'r disgyblion, cyfraniad i Tafwyl
Iau 22/03Eisteddfod Offerynnol, Ysgol Pwll Coch, 3.00y.p
Gwe 23/03Sports Relief
Sad 24/03Eisteddfod Sir a Cherdd Dant, 9.00y.b. Lleoliad i'w gadarnhau.
Maw 27/03 a Mer 28/03Gweithdy Celf gan yr Artist Rhiannon.
Mer 28/03Disgo CRhA. Cyfnod Sylfaen:6.30 - 7.15; CA2: 7.15 - 8.00
Iau 29/03Cwmni Tempest, tynnu lluniau Bl 6 a'r Dosbarth Derbyn
Iau 29/03Ysgol yn gorffen am wyliau'r Pasg
Llun 16/04Ysgol yn dechrau, 9.00y.b
Llun 16/04Pob darn ar gyfer y gystadleuaeth Celf a Chrefft mewn heddiw.
Maw 17/04Beirniadaeth Celf a Chrefft yr Urdd
Llun 23/04 - Gwe 27/04Wythnos Big Pedal. Cerdded, sgwtera a beicio i'r ysgol.
Llun 23/04Bl 3 -5 ymweld a Gwyl Llenyddiaeth Caerdydd, Gweithdy Saesneg
Maw 24/04Bl 3 -5 ymweld a Gwyl Llenyddiaeth Caerdydd, Gweithdy Cymraeg
Mer 25/04Cystadleuaeth Cwis Llyfrau rhan 2 - cyflwyniad.
Mer 25/04 - Gwe 27/04Ymweliad Preswyl Bl5, Abercraf
Iau 26/04 - Gwe 27/04Ymweliad Preswyl Bl 4, Storey Arms
Iau 26/04Noson Wobrwyo Celf a Chreffy yr Urdd
Gwe 27/04Arwerthiant Cacennau, 3.15, Iard
Mer 02/05 - Mer 09/05Profion Cenedlaethol
Gwe 11/05 DIWRNOD HMS-DIM YSGOL I'R PLANT
Llun 18/05DIWRNOD HMS-DIM YSGOL I'R PLANT
Maw 22/05Cystadleuaeth Criced yr Urdd
Mer 23/05Cwmni Tempest -
tynnu lluniau dosbarthiadau Meithrin, Bl1, Bl2, Bl3, Bl4 a Bl5
Gwe 26/05Gwasanaeth Bl 4,9.30y.b
Gwe 25/05Arwerthiant cacennau Bl 1, 3.15, iard
Gwe 25/05Hanner Tymor
Llun 28/05 - Sad 02/06Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Brycheiniog a Maesyfed, Safle Sioe Frenhinol, Llanfair ym Muallt
Llun 04/06Ysgol yn dechrau
Mer 06/06Diwrnod Pontio Bl6, Stadiwm SWALEC
Gwe 08/06Gwasanaeth Bl5, 9.30y.b
Llun 11/06Cyfarfod CRhA, 7.00y.h
Gwe 15/06Diwrnod Pontio Bl 6, chwaraeon yng Nglantaf
Mercher 20/06/18Mabolgampau'r ysgol.9.30 -12.00, NIAC, Cyncoed.
Llun 04/06 - Gwener 29/06Mis Iechyd, Ffitrwydd a Lles
Sad 23/06Ffair Haf Ysgol Mynydd Bychan, 11.30 - 2.30
Iau 28/06Bore Agored Derbyn a Meithrin.
Sad 30/06 a Sul 01/07Tafwyl
Maw 03/07Prynhawn Agored y Feithrin
Mer 04/07 ac Iau 05/07Pontio Bl 6, Bl6 yng Nglantaf am ddeuddydd
Gwe 06/07Gwasanaeth Derbyn, 9.30y.b
Llun 09/07Cyfarfod CRhA, 7.00y.h
Mer 11/07Noson Agored Rhieni, 3.30 - 6.00y.h
Iau 12/07Sioe Bl6, Ysgol Glantaf, 7.00y.h.
Gwe 13/07Trip Bl 6, Parc Gwledig Penbre
Mer 18/07Gwasnaeth Meithrin.
Bore - 11.00; Prynhawn - 2.30
Gwe 20/07Gwasanaeth Bl6, 9.30y.b
Gwe 20/07Disgo CRhA. Cyfnod Sylfaen 6.30 - 7.15, CA2 7.15 - 8.00
Maw 24/07Ysgol yn gorffen am wyliau'r haf.