Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir pum diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 5 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio

  • Diwrnod HMS 4 – Dydd Gwener 03/05/19
  • Diwrnod HMS 5 – Dydd Mercher 19/06/19
  • Diwrnod HMS – Dydd Llun 22/07/19

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor yr Hydref 2018

Dechrau Llun 03/09.  Hanner Tymor Llun 29/10 – Gwener 02/11. Tymor yn gorffen Gwen 21/12/18

Tymor y Gwanwyn 2019

Dechrau Dydd Llun 07/01/19.  Hanner Tymor Llun 25/02 – Gwener 01/03. Tymor yn gorffen Gwener 12/04/19

Tymor yr Haf 2019

Dechrau Llun 29/04/19. Calan Mai 06/05/19. Hanner Tymor Llun 27/05 – Gwener 31/05. Tymor yn gorffen Dydd Llun 22/07/19

DyddiadDigwyddiad
Gwe 22/03 - Gwe 24/05Gwersi Ymarfer Corff Bl 5 a 6, Neuadd chwaraeon Talybont, pob p'nawn Gwener
Sadwrn 06/04Eisteddfod Sir a Cherdd Dant
Llun 08/04 - Mer 10/04Ymweliad preswyl Bl 4, Ffermdy Maes y Fron, Abercraf. Gweithgareddau Awyr Agored
Llun 08/04Cystadleuaeth Rygbi'r Urdd, Caeau Llandaf, 9.30 -3.00
Iau 11/04Disgo CRhA
6.30 - 7.15 Cyfnod Sylfaen
7.15 - 8.00 - CA2
Gwe 12/04Gwyliau Pasg
Llun 29/04Ysgol yn dechrau 09.00
Meithrin 9.15 a 12.55
Llun 29/04Gweithdy gan Zoolab i Fl 5
Llun 29/04 - Maw 30/04Ymweliad preswyl Bl 4, Storey Arms, Bannau Brycheiniog. Gweithgareddu Awyr Agored
Maw 30/04Beirniadaeth cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd.
Iau 02/05Gweithdai gan Gwmni ADA recycling - BL 3, 4, 5 a 6
Iau 02/05Noson Wobrwyo Celf a Chrefft yr Urdd
Gwener 03/05Diwrnod HMS, dim ysgol i'r plant
Gwe 03/05CRhA: Arwerthiant cacennau Derbyn
Mawrth 07/05Noson Gwricwlaidd Meithrin ar gyfer rhieni newydd.
Maw 07/05 - Maw 14/05Profion Cenedlaethol Bl 2 - Fl 6
Mer 15/05Diwrnod Pontio Bl 6, Ysgol Glantaf
Iau 16/05Gwasnaeth Diwrnod Ewyllys Da
Sadwrn 18/05CRhA :Diwrnod i wneud gwahaniaeth
Gwe 24/05Gwasanaeth Bl4, 9.30y.b
Gwe 24/05Hanner Tymor
Llun 27/05 - Sad 01/06Eisteddfod yr Urdd Caerdydd 2019, Bae Caerdydd
Llun 03/06Ysgol yn dechrau 09.00
Meithrin 9.15 a 12.55
Mer 05/06Lluniau dosbarthiadau
Llun 03/06 - Gwe 28/06Mis Iechyd, Ffitrwydd a Lles
Gwener 07/06 - Gwe 12/07Gwersi Ymarfer Corff Bl 3, 4, 5 a 6, Cae Maindy. Pob p'nawn Gwener
Tue 11/06Cystadleuaeth Criced yr Urdd, Caeau Llandaf, 9.30 - 3.00
Gwe 14/06Gwasnaeth Bl 5, 9.30y.b
Mer 19/06HMS dim ysgol i'r plant
Mer 26/06Mabolgampau Ysgol, NIAC,Cyncoed, 9.30 -12.00
Iau 27/06Bore Agored ar gyfer rhieni Derbyn Medi 2019, 10.00y.b
Gwe 28/06Gwasanaeth Bl 2, 9.30y.b
Maw 02/07 a Mer 03/07Diwrnodau Pontio Bl 6, Ysgol Glantaf
Maw 02/07P'nawn Agored y Feithrin ar gyfer rhieni a phlant newydd, 3.55 - 4.25
Gwe 05/07Gwasnaeth Derbyn, 9.30y.b
Mer 10/07Noson Agored Rhieni, 3.30 - 6.00
Llun 15/07Ymarfer Sioe Bl 6, Ysgol Glantaf
Llun 15/07Sioe Bl 6, 7.00y.h, Ysgol Glantaf
Maw 16/07Trip Bl 6
Iau 18/07Disgo CRhA
6.30 - 7.15 Cyfnod Sylfaen
7.15 - 8.00 - CA2
Gwe 19/07Gwasanaeth Bl 6, 9.30y.b
Gwe 19/07Ysgol yn gorffen am wyliau'r Haf
Llun 22/07HMS, DIM YSGOL I'R PLANT