Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir pum diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon. Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo un diwrnod HMS ychwanegol yn nhymor yr Haf ar gyfer pob ysgol am y dair blynedd nesaf er mwyn paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 6 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio

Diwrnod HMS 4 – Llun, Mehefin 7fed 2021

Diwrnod HMS 5 – Mawrth, Mehefin 8fed 2021

Diwrnod HMS 6 – Mercher, Mehefin 23ain 2021

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor y Gwanwyn 2021

Dechrau Dydd Llun 04/01/21.  Hanner Tymor Llun 15/02/21 – Gwener 19/2/21. Tymor yn gorffen Gwener 26/03/21

Tymor yr Haf 2021

Dechrau Llun 12/04/21. Calan Mai Dydd Llun 03/05/21. Hanner Tymor Llun 31/05/21 – Gwener 04/06/21. Tymor yn gorffen Dydd Gwener 16/07/21

DyddiadDigwyddiad
Pob p'nawn MercherGwersi Ffrangeg Bl 5 (Teams) gydag athrawon yr Adran Ieithoedd Modern Glantaf
Pob p'nawn GwenerGwersi Almaeneg Bl 6 (Teams) gydag athrawon yr Adran Ieithoedd Modern Glantaf
Mer 26/05Ymweliad gan Mrs Ffion Roberts, Pennaeth Bl 7. Gweithdy gyda Bl 6.
Dilynir holl ganllawiau iechyd a diogelwch.
Gwe 28/05Ymweliad Addysgiadol Bl 2, Parc Mynydd Bychan.
Dilynir holl ganllawiau iechyd a diogelwch.
Gwe 28/05Gwasanaeth Bl 1.
Llun 31/05 - Gwe 04/06Hanner Tymor Sulgwyn
Llun 07/06Diwrnod HMS. Does dim ysgol i'r plant.
Maw 08/06Diwrnod HMS. Does dim ysgol i'r plant.
Mer 09/06Ysgol yn dechrau
Llun 14/06Ymweliad gan Gyfarwyddwr Addysg Sir Caerdydd
Mer 16/06Lluniau dosbarthiadau: Meithrin, Bl 2, 3, 4 a 5.
Cwmni Tempest.
Dilynir holl ganllawiau iechyd a diogelwch.
Mer 23/06Diwrnod HMS. Does dim ysgol i'r plant.
Iau 24/06Ymweliad Addysgiadol Bl 4, Storey Arms.
Dilynir holl ganllawiau iechyd a diogelwch.
Gwe 25/06Ymweliad Pontio Bl 6 ag Ysgol Glantaf.
Dilynir holl ganllawiau iechyd a diogelwch.
Llun 28/06Ymweliad addysgiadol Bl 5, Abercraf.
Dilynir holl ganllawiau iechyd a diogelwch.
Mer 30/06Disgo Meithrin bore a ph'nawn. CRhA.
Dilynir holl ganllawiau iechyd a diogelwch.
Iau 01/07Cyfarfod rhieni newydd y Derbyn (Teams)
Iau 01/07Disgo Bl 3, 4 a 5. CRhA
Dilynir holl ganllawiau iechyd a diogelwch.
Gwe 02/07Ymweliad Pontio Bl 6 ag Ysgol Glantaf.
Dilynir holl ganllawiau iechyd a diogelwch.
Gwe 02/07Disgo Derbyn, Bl 1 a 2. CRhA.
Dilynir holl ganllawiau iechyd a diogelwch.
Llun 05/07Aelodau Grwpiau Llais y Dysgwyr i gwrdd ag aelodau'r Corff Llywodraethol. (Teams)
Maw 06/07Ymweliad addysgiadol Bl6, Abercraf.
Dilynir holl ganllawiau iechyd a diogelwch.
Iau 08/07Cyfarfod rhieni newydd y Feithrin(Teams)
Gwe 09/07Sioe Bl6. Danfonir gopi o'r Sioe at rieni Bl 6
Gwe 09/07Gwasanaeth dosbarth Meithrin, Derbyn, Bl 3, 4 a 5. Danfonir ffilm o'r gwasanaeth at rieni'r dosbarth.
Iau 15/07Disgo Bl6. CRhA.
Dilynir holl ganllawiau iechyd a diogelwch.
Gwe 16/07Gwasanaeth ffarwel Bl 6, p'nawn.
Dilynir holl ganllawiau iechyd a diogelwch.
Gwe 16/07Gwasanaeth Bl 2. Danfonir ffilm o'r gwasanaeth at rieni Bl 2.
Gwe 16/07Ysgol yn gorffen am wyliau'r haf.