Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir pum diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon. Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo un diwrnod HMS ychwanegol yn nhymor yr Haf ar gyfer pob ysgol am y dair blynedd nesaf er mwyn paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 6 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio

  • Diwrnod HMS 2 -Dydd Mercher 20/11/19
  • Diwrnod HMS 3  – Dydd Mercher 29/01/20(I’w gadarnhau)
  • Diwrnod HMS 4 – Dydd Mercher 11/03/20
  • Diwrnod HMS 5 – Dydd Llun 11/05/20
  • Un diwrnod HMS yn nhymor yr Haf i’w drefnu eto

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor yr Hydref 2019

Dechrau Llun 02/09.  Hanner Tymor Llun 28/10 – Gwener 01/11. Tymor yn gorffen Gwen 20/12/19

Tymor y Gwanwyn 2020

Dechrau Dydd Llun 06/01/20.  Hanner Tymor Llun 17/02/20 – Gwener 21/2/20. Tymor yn gorffen Gwener 03/04/20

Tymor yr Haf 2020

Dechrau Llun 20/04/20. Calan Mai DYDD GWENER 08/05/20. Hanner Tymor Llun 25/05/20 – Gwener 29/05/20. Tymor yn gorffen Dydd Gwener 17/07/20

DyddiadDigwyddiad
Gwe 06/09 - Gwe 25/10/19Ymarfer Corff Bl3, 4, 5 a 6 , Cae Maindy
Pob p'nawn Mawrth, 3.30 - 4.30.
10/09 - 10/12
Clwb Hoci'r Urdd, Bl 2 a 3, Iard yr ysgol
Gwe 13/09Dathliadau Diwrnod Roald Dahl
Llun 16/09 - Llun 09/12. 3.30 - 4.30 Clwb Dawns, Dancefit, Debyn, Bl 1 a 2. Neuadd
Maw 17/09 - Maw 10/12. 3.30 - 4.30Clwb Dawns, Dancefit. Bl3 - 6. Neuadd
Maw 17/09Ymweliad Addysgiadol Bl 3, Ty Weindio
Maw 17/09Noson Gwricwlaidd, Meithrin, Derbyn, Bl 4, Bl 5
Mer 18/09Noson Gwricwlaidd, Bl 1, Bl 6
Iau 19/09Noson Gwricwlaidd,Bl 2, Bl 3
Maw 24/09Cynhyrchwyr rhaglen Stwnsh Sadwrn i gwrdd a disgyblion Bl 5 a 6.
Mer 25/09Noson Agored Rhieni Bl 6 yn Ysgol Glantaf.
Iau 26/09Dathliadau Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd
Mer 02/10Gwasanaeth Diolchgarwch, neuadd yr ysgol
Iau 03/10Cwmni Tempest, tynnu lluniau brodyr, chwiorydd ac unigolion
Iau 10/10Brechiadau ffliw, chwistrell trwynol
Gwe 11/10Dathliadau Diwrnod T Llew Jones
Llun 21 - Gwe 25/10Ymweliad Preswyl Bl 6, Gwersyll yr Urdd Llangrannog
Gwe 08/11 - Gwe 13/12Ymarfer Corff Bl 5 a 6, Neuadd chwaraeon Talybont
Maw 12/11 a Mer 12/11Nosweithiau Agored i rieni
Mer 20/11DIWRNOD HMS, dim ysgol i'r plant
Maw 26/11Sioe 'Arwyr' gan Cwmni Mega, Coed Duon - Bl 3, 4, 5 a 6
Maw 10/12P'nawn Agored y Feithrin.
Mer 11/12Gwasanaethau Meithrin, neuadd yr ysgol.
Meithrin bore - 11.30
Meithrin p'nawn - 2.45
Iau 12/12Ymarfer Gwasanaeth Nadolig Cyfnod Sylfaen, Eglwys Highfields, bore
Gwe 13/12Diwrnod Siwmperi Nadolig, Elusen Achub y Plant
Llun 16/12Ymarfer Gwasanaeth Nadolig CA2, Eglwys Highfield, diwrnod
Mer 18/12Gwasanaethau Nadolig, Eglwys Highfields. : 10.15y.b Derbyn, Bl 1 a 2.
1.30y.p: Bl 3, 4, 5 a 6
Iau 19/12Parti Nadolig y plant
Gwe 20/12Gwyliau Nadolig
Llun 06/01/2020Ysgol yn dechrau 9.00y.b
Tymor y Gwanwyn 2020Gwersi Nofio Bl 3 (i'w gadarnhau)
Llun 06/01 - Gwe 14/02Gwersi Ymarfer Corff Bl 5 a 6 yn yr ysgol.
Maw 28/01Ymweliad gan y Swyddogion Tan, Bl 2 a 5
Mer 29/01HMS, dim ysgol i'r plant (i'w gadarnhau)
Llun 10/02 - Gwe14/02Wythnos 'Menter a Busnes'
Gwe 14/02Hanner Tymor
Llun 24/02Ysgol yn dechrau, 9.00y.b
28/02 - 22/05Gwersi Ymarfer Corff Bl 5 a 6 , Neuadd Chwaraeon Talybont
Llun 02/03Dathliadau Dydd Gwyl Dewi
Maw 03/03 a Mer 04/03Nosweithiau Agored
Mer 11/03HMS, dim ysgol i'r plant
Maw 24/03P'nawn Agored y Feithrin
Gwe 03/4Gwyliau Pasg
Llun 20/04Ysgol yn dechrau, 9.00y.b
Llun 20/04 - Mer 22/4/2020Ymweliad Preswyl Bl 5, Abercraf
Llun 27/04 - 28/04Ymweliad Preswyl Bl 4, Storey Arms
Maw 28/04 -Maw 05/05Profion Cenedlaethol, Bl 2, 3, 4, 5 a 6
Llun 11/05HMS, dim ysgol i'r plant
Gwe 22/05Hanner Tymor
Llun 01/06Ysgol yn dechrau, 9.00y.b
05/06 - 10/07Gwersi Ymarfer Corff Bl 3, 4, 5 a 6, Cae Maindy
Llun 15/06 - Gwe 19/06Gwersi Beicio Bl 5
Gwe 26/06Bore Agored Derbyn, 9.30y.b
Maw 30/06P'nawn Agored y Feithrin
Mer 08/07Noson Agored
Llun 13/07Ymarfer Sioe Bl 6, diwrnod
Llun 13/07Sioe Bl 6, Ysgol Glantaf, 6.30 y.h
Maw 14/07Trip Bl 6
Gwe 17/07Gwyliau'r Haf