Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir pum diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 5 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio

  • Diwrnod HMS 3- Dydd Mercher 13/02/2019
  • 2 ddiwrnod HMS arall i’w gadarnhau ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018 – 2019
  • Diwrnod HMS – Dydd Llun 22/07/19

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor yr Hydref 2018

Dechrau Llun 03/09.  Hanner Tymor Llun 29/10 – Gwener 02/11. Tymor yn gorffen Gwen 21/12/18

Tymor y Gwanwyn 2019

Dechrau Dydd Llun 07/01/19.  Hanner Tymor Llun 25/02 – Gwener 01/03. Tymor yn gorffen Gwener 12/04/19

Tymor yr Haf 2019

Dechrau Llun 29/04/19. Calan Mai 06/05/19. Hanner Tymor Llun 27/05 – Gwener 31/05. Tymor yn gorffen Dydd Llun 22/07/19

DyddiadDigwyddiad
Gwener 14/09 -Gwener 26/10Gwersi Ymarfer Corff Bl 3, 4, 5 a 6 Cae Maindy. Prynhawn
Llun 17/09, pob prynhawn Llun tan 4.30y.p.Clwb Dancefit, Cyfnod Sylfaen
Maw 18/09, pob prynhawn Mawrth, tan 4.30y.pClwb Dancefit, CA2
Mer 17/10Gwasanaeth Diolchgarwch yr ysgol
Gwener 19/10Cwmni Tempest, tynnu lluniau brodyr a chwiorydd
Llun 22/10 - Gwener 26/10/18Bl 6 ymweliad preswyl, Gwersyll yr Urdd Llangrannog
Mer 24/10Dathlu Diwrnod Cenhedloed Unedig, gweithgareddau hawliau plant
Iau 25/10Cwis CRHA, 8.00y.h
Gwe 26/10Arwerthiant cacennau Bl 2
Gwener 26/10Hanner Tymor
Llun 05/11Ysgol yn dechrau 09.00
Meithrin 9.15 a 12.55
Llun 05/11Brechlyn y ffliw drwy chwistrell drwynol, Derbyn - Fl 6
Mer 07/11Dathliadau Diwali
Gwener 09/11 - 14/12Gwersi Ymarfer Corff Bl 5 a 6, Neuadd chwaraeon Talybont
Llun 12/11Jambori yr Urdd, Canolfan y Mileniwm, Bl 3 a 4
Maw 13/11Noson Agored Rhieni, pob dosbarth, 3.30 - 6.00
Mer 14/11Noson Agored Rhieni, pob dosbarth OND Bl 6
3.30 - 6.00
Iau 15/11Noson Agored Bl 6 yn unig.
3.30 - 4.30
Gwe 16/11Diwrnod Plant Mewn Angen
Llun 26/11 - Gwe 30/11Wythnos Aml Ddiwylliannol a gwrthfwlio yr ysgol
Mer 28/11Gweithdy Prosiect Gwyddoniaeth , labordai Ysgol Cathays, Bl 6
Iau 29/11Sioe - Y Delyn Hudol, Cyfnod Sylfaen a ChA2
Iau 29/11Sioe Nadolig CYW, dosbarth Derbyn, Ysgol Bro Edern, 2.00y.p.
Gwe 30/11Gweithdy Prosiect Gwyddoniaeth , labordai Ysgol Cathays, Bl 6
Mer 07/11Diwrnod Pontio Bl 6, Glantaf
Iau 08/11Disgo CRhA
6.30 - 7.15 Cyfnod Sylfaen
7.15 - 8.00 - CA2
Maw 11/12Prynhawn Agored rhieni a phlant newydd y Feithrin, 3.55 - 4.25
Llun 12/11Gweithdy prosiect Gwyddoniaeth Bl 5 a 6
Mer 14/11Noson Rhieni Bl 6 yn Ysgol Glantaf
Gwe 30/11Ffair Aeaf CRhA
Mer 05/12Drama 'Hugan Fach Goch, Bl 1 a 2, Theatr y Sherman, 11.00y.b
Mer 05/12Gala Nofio'r Urdd, Pwll Nofio Cogan, Penarth. 8.30 - 4.00
Mer 12/12Gwasnaethau Nadolig y Feithrin, neuadd yr ysgol.
Meithrin Bore - 11.15
Meithrin Prynhawn -2.45
Gwe 14/12Diwrnod gwisgo siwmper Nadolig, Elusen Achub y Plant
Gwe 14/12Ymarfer Gwasanaeth Nadolig y Cyfnod Sylfaen( CS), Eglwys Highfields.
Llun 17/12Ymarfer Gwasanaeth Nadolig CA 2, Eglwys Highfields
Mer 19/12Gwasnaethau Nadolig y CS a Ch A 2.
Cyfnod Sylfaen - 10.15
Cyfnod Allweddol 2 - 1.30
Eglwys Highfields, Monthermer Road, Cathays
Iau 20/12Pantomeim 'Branwen', Theatr Muni, Pontypridd, Bl 5 a 6, 10.00y.b
Iau 20/12Parti Nadolig y Plant- 1.15y.p
Gwen 21/12Gwyliau Nadolig
Llun 07/01/19Ysgol yn dechrau, 9.00y.b.
Meithrin 9.15 a 12.55
Llun 07/01/19 - Gwener 22/02/19Bl 5 a 6 - dilyn amserlen Ymarfer Corff yr ysgol
Maw 08/01Ymweliad Addysgiadol Bl 5, Castell Caerdydd
Maw 15/01/19Cystadleuaeth Pel Droed cymysg yr Urdd, Gerddi Soffia, 9.30 - 3.00
Gwe 18/01Cystadleuaeth Pel Droed yr Urdd I ferched, Gerddi Soffia, 9.30 -3.00
Mer 23/01Noson Ffilm CRHA, yn yr ysgol.
Gwe 25/01CRhA: Arwerthiant cacennau Bl 4
Maw 05/02Cystadleuaeth Pel Rwyd yr Urdd, House of Sport, Leckwith, 9.30 -3.00
Llun 28/01 tan Gwe 15/02Gwersi Nofio Bl3, 1.30 - 2.15, Pwll nofio Maindy
Mer 13/02/2019Diwrnod HMS, DIM YSGOL I'R PLANT
Llun 18/02 - Gwe 22/02Wythnos 'Menter Busnes'
Gwe 22/02Hanner Tymor
Llun 04/03Ysgol yn dechrau 09.00
Meithrin 9.15 a 12.55
Llun 04/03 Dathlu Dydd Gwyl Dewi. Plant i wisgo'u gwisgoedd Cymreig
Llun 04/03 - Gwe 08/03Yr Wyl Gymreig
Iau 07/03Noson Rieni Bl 4 am ymweliad preswyl Storey Arms, 6.00y.h.
Gwe 08/03 - Gwe 24/05Gwersi Ymarfer Corff Bl 5 a 6, Neuadd chwaraeon Talybont, pob p'nawn Gwener
Gwe 08/03CRhA: Arwerthiant cacennau
Llun 11/03Cyfarfod CRhA, 7.00y.h
Llun 11/03 -Gwe 15/03Wythnos o weithgareddau Gwyddonol - Wythnos 'Wyddoniaeth'
Maw 12/03Noson Agored Rhieni, 3.30 - 6.30
Mer 13/03Noson Agored Rhieni, 3.30 - 6.30
Iau 14/03Eisteddfod Offerynnol
Gwe 15/03Diwrnod Trwynau Coch
Gwe 15/03Cwis a Bingo CRhA
Mer 20/03Gwasnaeth Bl 1, 9.30y.b
Sadwrn 23/03Eisteddfod Cylch, Glantaf, 9.00y.b.
Gwe 29/03CRhA: Arwerthiant Cacennau
Maw 02/04Prynhawn Agored Feithrin ar gyfer rhieni a phlant newydd, 3.55 - 4.25
Iau 04/04Disgo CRhA
6.30 - 7.15 Cyfnod Sylfaen
7.15 - 8.00 - CA2
Gwe 05/04Gwasnaeth Bl 3, 9.30y.b
Gwe 05/04CRhA: Arwerthiant cacennau Bl 6
Sadwrn 06/04Eisteddfod Sir a Cherdd Dant
Llun 08/04 - Mer 10/04Ymweliad preswyl Bl 4, Ffermdy Maes y Fron, Abercraf. Gweithgareddau Awyr Agored
Llun 08/04Cystadleuaeth Rygbi'r Urdd, Caeau Llandaf, 9.30 -3.00
Gwe 12/04Gwyliau Pasg
Llun 29/04Ysgol yn dechrau 09.00
Meithrin 9.15 a 12.55
Llun 29/04 - Maw 30/04Ymweliad preswyl Bl 4, Storey Arms, Bannau Brycheiniog. Gweithgareddu Awyr Agored
Maw 30/04Beirniadaeth cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd.
Iau 02/05Noson Wobrwyo Celf a Chrefft yr Urdd
Gwe 03/05CRhA: Arwerthiant cacennau Derbyn
Maw 07/05 - Maw 14/05Profion Cenedlaethol Bl 2 - Fl 6
Mer 15/05Diwrnod Pontio Bl 6, Ysgol Glantaf
Iau 16/05Gwasnaeth Diwrnod Ewyllys Da
Sadwrn 18/05CRhA :Diwrnod i wneud gwahaniaeth
Gwe 24/05Gwasanaeth Bl4, 9.30y.b
Gwe 24/05Hanner Tymor
Llun 27/05 - Sad 01/06Eisteddfod yr Urdd Caerdydd 2019, Bae Caerdydd
Llun 03/06Ysgol yn dechrau 09.00
Meithrin 9.15 a 12.55
Llun 03/06 - Gwe 28/06Mis Iechyd, Ffitrwydd a Lles
Gwener 07/06 - Gwe 12/07Gwersi Ymarfer Cirff Bl 3, 4, 5 a 6, Cae Maindy. Pob p'nawn Gwener
Tue 11/06Cystadleuaeth Criced yr Urdd, Caeau Llandaf, 9.30 - 3.00
Gwe 14/06Gwasnaeth Bl 5, 9.30y.b
Mer 26/06Mabolgampau Ysgol, NIAC,Cyncoed, 9.30 -12.00
Iau 27/06Bore Agored ar gyfer rhieni Derbyn Medi 2019, 10.00y.b
Gwe 28/06Gwasanaeth Bl 2, 9.30y.b
Maw 02/07 a Mer 03/07Diwrnodau Pontio Bl 6, Ysgol Glantaf
Maw 02/07P'nawn Agored y Feithrin ar gyfer rhieni a phlant newydd, 3.55 - 4.25
Gwe 05/07Gwasnaeth Derbyn, 9.30y.b
Mer 10/07Noson Agored Rhieni, 3.30 - 6.00
Llun 15/07Ymarfer Sioe Bl 6, Ysgol Glantaf
Llun 15/07Sioe Bl 6, 7.00y.h, Ysgol Glantaf
Maw 16/07Trip Bl 6, Parc Gwledig Penbre
Iau 18/07Disgo CRhA
6.30 - 7.15 Cyfnod Sylfaen
7.15 - 8.00 - CA2
Gwe 19/07Gwasanaeth Bl 6, 9.30y.b
Gwe 19/07Ysgol yn gorffen am wyliau'r Haf
Llun 22/07HMS, DIM YSGOL I'R PLANT