Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir pum diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 5 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio.

  • Diwrnod HMS 3 – Dydd Mercher, Mawrth 21ain 2018
  • Diwrnod HMS 4 – Dydd Gwener, Mai 11eg 2018
  • Diwrnod HMS 5 – Dydd Llun, Mai 14eg 2018

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor yr Hydref 2017

Dechrau 04/09.  Hanner Tymor Llun 30/10 – Gwener 03/11. Tymor yn gorffen 22/12/17

Tymor y Gwanwyn 2018

Dechrau Dydd Mawrth 08/01/18.  Hanner Tymor Llun 19/02 – Gwener 23/02. Tymor yn gorffen 29/03/18

Tymor yr Haf 2018

Dechrau Llun 16/04/18. Calan Mai 01/05/17. Hanner Tymor Llun 28/05 – Gwener 01/06. Tymor yn gorffen Dydd Mawrth 24/07/18

DyddiadDigwyddiad
Llun 08/01/2018Ysgol yn dechrau
Pob dydd Mawrth o 09/01/2018 - Mawrth 27/03/18Gwersi nofio Bl 3, 9.30 - 10.15y.b, pwll nofio Maindy
Gwe 12/01Cystadleuaeth Bel Droed yr Urdd, Gerddi Soffia
Merch 17/01Ymweliad Addysgiadol Bl2, Maes Awyr Caerdydd
Llun 22/02Cystadleuaeth Bel Droed yr Urdd i ferched, Gerddi Soffia
Merch 24/01Sesiynau Penlles I Fl2 a Bl 5
Iau 25/01Cystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd
Iau 25/01Lawnsiad Siarter Iaith Ysgol Mynydd Bychan
Gwener 25/01Lawnsiad Siarter Iaith Ysgol Mynydd Bychan.
Cystadleuaeth Bake Off. Arwerthiant cacennau ar ddiwedd y p'nawn.
Llun 29/01Cyfarfod CRhA, 7.00y.h
Maw 06/02Cystadleuaeth Bel Rwyd yr Urdd
Gwe 09/02Gwisgo Coch i Felindre
Gwe 09/02Gwasanaeth Bl 3, 9.30y.b
Gwe 09/02Noson Gwis a bingo, CRhA
Llun 12/02 - Gwe 16/02Wythnos Fenter Busnes
Llun 12/02Cyfarfod CRhA, 7.00y.h
Mer 14/02Cwis Llyfrau Bl 3 a 4, Bl 5 a 6
Iau 15/02Eisteddfod Ysgol
Gwe 16/02Ffair Menter Busnes
LLun 19/02 - Gwe 23/02Hanner Tymor
Maw 06/03 a Mer 07/03Noson Agored Rhieni
Mercher 20/06/18Mabolgampau'r ysgol.9.30 -12.00, NIAC, Cyncoed.