Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir pum diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 5 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio.

  • Diwrnod HMS 1 = Dydd Llun, Medi 4ydd 2017
  • Diwrnod HMS 2 – Dydd Mawrth, Medi 5ed 2017
  • Diwrnod HMS 3 – Dydd Mercher, Mawrth 21ain 2018
  • Diwrnod HMS 4 – Heb benu dyddiad eto
  • Diwrnod HMS 5 – Heb benu dyddiad eto.

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor yr Hydref 2017

Dechrau 04/09.  Hanner Tymor Llun 30/10 – Gwener 03/11. Tymor yn gorffen 22/12/17

Tymor y Gwanwyn 2018

Dechrau Dydd Mawrth 08/01/18.  Hanner Tymor Llun 19/02 – Gwener 23/02. Tymor yn gorffen 29/03/18

Tymor yr Haf 2018

Dechrau Llun 16/04/18. Calan Mai 01/05/17. Hanner Tymor Llun 28/05 – Gwener 01/06. Tymor yn gorffen Dydd Mawrth 24/07/18

DyddiadDigwyddiad
Llun 23/10 - Gwe 27/10Bl6 , Gwersyll yr Urdd Llangrannog
Gwe 27/10Hanner Tymor
Llun 06/11Ysgol yn dechrau
Pob prynhawn Gwener o 10/11 - 15/12Gwersi Ymarfer Corff Bl 5 a 6, Neuadd chwaraeon Llys Talybont
Mawrth 14/11 a Mercher 15/11Nosweithiau Agored, 3.30 - 6.30, pob dosbarth
Gwener 17/11Diwrnod Plant mewn Angen
Llun 27/11 - Gwen 01/12Wythnos Aml Ddiwylliannol
- amrywiaeth o weithgareddau
Iau 06/12Prynhawn Agored ar gyfer rhieni a phlant newydd y Feithrin
Merch 13/12Gwasanaethau Nadolig y Feithrin.
Meithrin bore - 10.30
Meithrin prynhawn - 2.00
Merch 20/12Gwasanaethau Nadolig, Eglwys Highfields.
Cyfnod Sylfaen - 10.15y.b
Cyfnod Allweddol 2 - 1.30y.p
Iau 21/12Parti Nadolig y plant
Gwener 22/12Sioe Culwch ac Olwen, Bl 5 a 6
Gwener 22/12Gwyliau Nadolig
Llun 08/01/2018Ysgol yn dechrau
Pob dydd Mawrth o 09/01/2018 - Mawrth 27/03/18Gwersi nofio Bl 3, 9.30 - 10.15y.b, pwll nofio Maindy
Mercher 20/06/18Mabolgampau'r ysgol.9.30 -12.00, NIAC, Cyncoed.