Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir pum diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 5 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio.

  • Diwrnod HMS 1 – Dydd Llun Medi 3ydd 2018
  • Diwrnod HMS 2- Dydd Mercher Hydref 3ydd 2018
  • Diwrnod HMS 3- Dydd Mercher 13/02/2019
  • 2 ddiwrnod HMS arall i’w gadarnhau ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018 – 2019

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor yr Hydref 2018

Dechrau Llun 03/09.  Hanner Tymor Llun 29/10 – Gwener 02/11. Tymor yn gorffen Gwen 21/12/18

Tymor y Gwanwyn 2019

Dechrau Dydd Llun 07/01/19.  Hanner Tymor Llun 25/02 – Gwener 01/03. Tymor yn gorffen Gwener 12/04/19

Tymor yr Haf 2019

Dechrau Llun 29/04/19. Calan Mai 06/05/19. Hanner Tymor Llun 27/05 – Gwener 31/05. Tymor yn gorffen Dydd Llun 22/07/19

DyddiadDigwyddiad
Llun 23/07Eisteddfod Genedlaethol Ysgol Mynydd Bychan, 1.30 - 4.00y.p
Maw 24/07Ysgol yn gorffen am wyliau'r haf.
Gwe 03/08 - Sul 11/08Eisteddfod Genedlaethol 2018, Bae Caerdydd
Llun 03/09/18Diwrnod HMS, DIM YSGOL I'R PLANT.
Mer 03/10/18Diwrnod HMS, DIM YSGOL I'R PLANT
Mer 13/02/2019Diwrnod HMS, DIM YSGOL I'R PLANT