Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir pum diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon. Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo un diwrnod HMS ychwanegol yn nhymor yr Haf ar gyfer pob ysgol am y dair blynedd nesaf er mwyn paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 6 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Ponti

  • Diwrnod HMS 4 – Dydd Llun 11/05/20
  • Diwrnod HMS 5 – Dydd Llun 01/06/20
  • Diwrnod HMS 6 – Dydd Llun 02/06/20

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor yr Hydref 2019

Dechrau Llun 02/09.  Hanner Tymor Llun 28/10 – Gwener 01/11. Tymor yn gorffen Gwen 20/12/19

Tymor y Gwanwyn 2020

Dechrau Dydd Llun 06/01/20.  Hanner Tymor Llun 17/02/20 – Gwener 21/2/20. Tymor yn gorffen Gwener 03/04/20

Tymor yr Haf 2020

Dechrau Llun 20/04/20. Calan Mai DYDD GWENER 08/05/20. Hanner Tymor Llun 25/05/20 – Gwener 29/05/20. Tymor yn gorffen Dydd Gwener 17/07/20

DyddiadDigwyddiad
20/04 - 22/05Gwersi Ymarfer Corff Bl 5 a 6 , Neuadd Chwaraeon Talybont
Llun 09/03 - Gwe 27/03Gwersi nofio Bl 3, Pwll nofio Maindy, 1.45 - 2.30
Mer 11/03HMS, dim ysgol i'r plant
Maw 17/03 a Mer 18/03Nosweithiau Agored -
Gohiriwyd
Maw 24/03P'nawn Agored y Feithrin
Maw 31/03Lluniau dosbarth Derbyn a Bl 6, Cwmni Tempest
Iau 02/04Disgo'r Pasg, CRhA
Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2: 6.30 - 7.15
Bl 3 - 6: 7.15 - 8.00y.h.
Gwe 03/4Gwyliau Pasg
Llun 20/04Ysgol yn dechrau, 9.00y.b
Llun 20/04 - Mer 22/4/2020Ymweliad Preswyl Bl 5, Abercraf
Maw 21/04Beirniadaeth cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd, Ysgol Pen garth
Gwe 24/04Sel Gacennau Bl 6, 3.15
Llun 27/04 - 28/04Ymweliad Preswyl Bl 4, Storey Arms
Maw 28/04Noson Wobrwyo Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd
Maw 28/04 -Maw 05/05Profion Cenedlaethol, Bl 2, 3, 4, 5 a 6
Gwe 15/05Sel Gacennau Derbyn, 3.15
Llun 11/05HMS, dim ysgol i'r plant
Sad 16/05Diwrnod i wneud gwahaniaeth, CRhA
Gwe 22/05Hanner Tymor
Llun 01/06DIWRNOD HMS, dim ysgol i'r plant
Maw 02/06DIWRNOD HMS, dim ysgol i'r plant
Mer 03/06Lluniau dosbarthiadau, Cwmni Tempest
05/06 - 10/07Gwersi Ymarfer Corff Bl 3, 4, 5 a 6, Cae Maindy
Llun 15/06 - Gwe 19/06Gwersi Beicio Bl 5
Maw 16/06Diwrnod Pontio Bl 6, Ysgol Glantaf
Gwe 26/06Bore Agored Derbyn, 9.30y.b
Sad 27/06 - gall y dyddiad newid, dibynnu ar dyddiad TafwylFfair Haf a Sel gacennau Meithrin
Maw 30/06P'nawn Agored y Feithrin
Mer 01/07Mabolgampau'r Ysgol, Canolfan NIAC, Cyncoed 9.30 - 12.00
Mer 08/07 ac Iau 09/07Diwrnodau Pontio Bl 6, Ysgol Glantaf
Mer 08/07Noson Agored
Llun 13/07Ymarfer Sioe Bl 6, diwrnod
Llun 13/07Sioe Bl 6, Ysgol Glantaf, 6.30 y.h
Maw 14/07Trip Bl 6
Iau 16/07Disgo'r Haf CRhA. Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2: 6.30 - 7.15
Bl 3 - 6: 7.15 - 8.00y.h.
Gwe 17/07Gwyliau'r Haf