Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir pum diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 5 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio

  • Diwrnod HMS 3- Dydd Mercher 13/02/2019
  • Diwrnod HMS 4 – Dydd Gwener 03/05/19
  • Diwrnod HMS 5 – Dydd Mercher 19/06/19
  • Diwrnod HMS – Dydd Llun 22/07/19

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor yr Hydref 2018

Dechrau Llun 03/09.  Hanner Tymor Llun 29/10 – Gwener 02/11. Tymor yn gorffen Gwen 21/12/18

Tymor y Gwanwyn 2019

Dechrau Dydd Llun 07/01/19.  Hanner Tymor Llun 25/02 – Gwener 01/03. Tymor yn gorffen Gwener 12/04/19

Tymor yr Haf 2019

Dechrau Llun 29/04/19. Calan Mai 06/05/19. Hanner Tymor Llun 27/05 – Gwener 31/05. Tymor yn gorffen Dydd Llun 22/07/19

DyddiadDigwyddiad
Iau 20/12Pantomeim 'Branwen', Theatr Muni, Pontypridd, Bl 3, 4, 5 a 6, 10.00y.b
Iau 20/12Parti Nadolig y Plant- 1.15y.p
Gwener 21/12Bl 5 a 6 gweithdy Gwyddoniaeth yn labordai Prifysgol Caerdydd, 9.00 - 12.00
Gwen 21/12Gwyliau Nadolig
Llun 07/01/19Ysgol yn dechrau, 9.00y.b.
Meithrin 9.15 a 12.55
Llun 07/01/19 - Gwener 22/02/19Bl 5 a 6 - dilyn amserlen Ymarfer Corff yr ysgol
Llun 07/01Ymweliad addysgiadol Bl 6
Maw 08/01Ymweliad Addysgiadol Bl 5, Castell Caerdydd
Llun 14/01, pob prynhawn Llun tan 4.30y.p.Clwb Dancefit, Cyfnod Sylfaen
Maw 15/01/19Cystadleuaeth Pel Droed cymysg yr Urdd, Gerddi Soffia, 9.30 - 3.00
Maw 15/01, pob prynhawn Mawrth, tan 4.30y.pClwb Dancefit, CA2
Mer 23/01Noson Ffilm CRHA, yn yr ysgol.
Gwe 25/01CRhA: Arwerthiant cacennau Bl 4
Maw 05/02Cystadleuaeth Pel Rwyd yr Urdd, House of Sport, Leckwith, 9.30 -3.00
Llun 28/01 tan Gwe 15/02Gwersi Nofio Bl3, 1.30 - 2.15, Pwll nofio Maindy
Mer 13/02/2019Diwrnod HMS, DIM YSGOL I'R PLANT
Llun 18/02 - Gwe 22/02Wythnos 'Menter Busnes'
Gwe 22/02Hanner Tymor
Llun 04/03Ysgol yn dechrau 09.00
Meithrin 9.15 a 12.55
Llun 04/03 Dathlu Dydd Gwyl Dewi. Plant i wisgo'u gwisgoedd Cymreig
Llun 04/03 - Gwe 08/03Yr Wyl Gymreig
Iau 07/03Noson Rieni Bl 4 am ymweliad preswyl Storey Arms, 6.00y.h.
Gwe 08/03 - Gwe 24/05Gwersi Ymarfer Corff Bl 5 a 6, Neuadd chwaraeon Talybont, pob p'nawn Gwener
Gwe 08/03CRhA: Arwerthiant cacennau
Llun 11/03Cyfarfod CRhA, 7.00y.h
Llun 11/03 -Gwe 15/03Wythnos o weithgareddau Gwyddonol - Wythnos 'Wyddoniaeth'
Llun 11/03 -Gwe 15/03Gwersi Beicio i Fl 5
Maw 12/03Noson Agored Rhieni, 3.30 - 6.30
Mer 13/03Noson Agored Rhieni, 3.30 - 6.30
Iau 14/03Eisteddfod Offerynnol
Gwe 15/03Diwrnod Trwynau Coch
Gwe 15/03Cwis a Bingo CRhA
Mer 20/03Gwasnaeth Bl 1, 9.30y.b
Sadwrn 23/03Eisteddfod Cylch, Glantaf, 9.00y.b.
Gwe 29/03CRhA: Arwerthiant Cacennau
Maw 02/04Prynhawn Agored Feithrin ar gyfer rhieni a phlant newydd, 3.55 - 4.25
Iau 04/04Disgo CRhA
6.30 - 7.15 Cyfnod Sylfaen
7.15 - 8.00 - CA2
Gwe 05/04Gwasnaeth Bl 3, 9.30y.b
Gwe 05/04CRhA: Arwerthiant cacennau Bl 6
Sadwrn 06/04Eisteddfod Sir a Cherdd Dant
Llun 08/04 - Mer 10/04Ymweliad preswyl Bl 4, Ffermdy Maes y Fron, Abercraf. Gweithgareddau Awyr Agored
Llun 08/04Cystadleuaeth Rygbi'r Urdd, Caeau Llandaf, 9.30 -3.00
Gwe 12/04Gwyliau Pasg
Llun 29/04Ysgol yn dechrau 09.00
Meithrin 9.15 a 12.55
Llun 29/04Gweithdy gan Zoolab i Fl 5
Llun 29/04 - Maw 30/04Ymweliad preswyl Bl 4, Storey Arms, Bannau Brycheiniog. Gweithgareddu Awyr Agored
Maw 30/04Beirniadaeth cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd.
Iau 02/05Noson Wobrwyo Celf a Chrefft yr Urdd
Gwener 03/05Diwrnod HMS, dim ysgol i'r plant
Gwe 03/05CRhA: Arwerthiant cacennau Derbyn
Maw 07/05 - Maw 14/05Profion Cenedlaethol Bl 2 - Fl 6
Mer 15/05Diwrnod Pontio Bl 6, Ysgol Glantaf
Iau 16/05Gwasnaeth Diwrnod Ewyllys Da
Sadwrn 18/05CRhA :Diwrnod i wneud gwahaniaeth
Gwe 24/05Gwasanaeth Bl4, 9.30y.b
Gwe 24/05Hanner Tymor
Llun 27/05 - Sad 01/06Eisteddfod yr Urdd Caerdydd 2019, Bae Caerdydd
Llun 03/06Ysgol yn dechrau 09.00
Meithrin 9.15 a 12.55
Llun 03/06 - Gwe 28/06Mis Iechyd, Ffitrwydd a Lles
Gwener 07/06 - Gwe 12/07Gwersi Ymarfer Cirff Bl 3, 4, 5 a 6, Cae Maindy. Pob p'nawn Gwener
Tue 11/06Cystadleuaeth Criced yr Urdd, Caeau Llandaf, 9.30 - 3.00
Gwe 14/06Gwasnaeth Bl 5, 9.30y.b
Mer 19/06HMS dim ysgol i'r plant
Mer 26/06Mabolgampau Ysgol, NIAC,Cyncoed, 9.30 -12.00
Iau 27/06Bore Agored ar gyfer rhieni Derbyn Medi 2019, 10.00y.b
Gwe 28/06Gwasanaeth Bl 2, 9.30y.b
Maw 02/07 a Mer 03/07Diwrnodau Pontio Bl 6, Ysgol Glantaf
Maw 02/07P'nawn Agored y Feithrin ar gyfer rhieni a phlant newydd, 3.55 - 4.25
Gwe 05/07Gwasnaeth Derbyn, 9.30y.b
Mer 10/07Noson Agored Rhieni, 3.30 - 6.00
Llun 15/07Ymarfer Sioe Bl 6, Ysgol Glantaf
Llun 15/07Sioe Bl 6, 7.00y.h, Ysgol Glantaf
Maw 16/07Trip Bl 6, Parc Gwledig Penbre
Iau 18/07Disgo CRhA
6.30 - 7.15 Cyfnod Sylfaen
7.15 - 8.00 - CA2
Gwe 19/07Gwasanaeth Bl 6, 9.30y.b
Gwe 19/07Ysgol yn gorffen am wyliau'r Haf
Llun 22/07HMS, DIM YSGOL I'R PLANT