Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir pum diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon. Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo un diwrnod HMS ychwanegol yn nhymor yr Haf ar gyfer pob ysgol am y dair blynedd nesaf er mwyn paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 6 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio

Diwrnod HMS 1 – Mercher, Hydref 7fed 2020

Diwrnod HMS 2 – Mercher, Mawrth 10fed 2021

Diwrnod HMS 3 – Llun, Mai 17eg 2021

Diwrnod HMS 4 – Llun, Mehefin 7fed 2021

Diwrnod HMS 5 – Mawrth, Mehefin 8fed 2021

Diwrnod HMS 6 – Mercher, Mehefin 23ain 2021

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor yr Hydref 2020

Dechrau Mawrth 01/09.  Hanner Tymor Llun 26/10 – Gwener 30/10. Tymor yn gorffen Gwen 18/12/20

Tymor y Gwanwyn 2021

Dechrau Dydd Llun 04/01/21.  Hanner Tymor Llun 15/02/21 – Gwener 19/2/21. Tymor yn gorffen Gwener 26/03/21

Tymor yr Haf 2021

Dechrau Llun 12/04/21. Calan Mai Dydd Llun 03/05/21. Hanner Tymor Llun 31/05/21 – Gwener 04/06/21. Tymor yn gorffen Dydd Gwener 16/07/21

DyddiadDigwyddiad
Llun 07/12Breichiad Ffliw
Llun 14/12Diwrnod Siwmperi Nadolig, Elusen Achub y plant
Llun 14/12Diwrnod Crefft CRhA
Mercher 16/12Gwasanaethau Nadolig YMB - ar fideo
Iau 17/12Parti Nadolig y plant
Gwener 18/12Ysgol yn gorffen am wyliau'r Nadolig
Llun 04/01/21Ysgol yn dechrau