Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir pum diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon. Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo un diwrnod HMS ychwanegol yn nhymor yr Haf ar gyfer pob ysgol am y dair blynedd nesaf er mwyn paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 6 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio

  • Diwrnod HMS 2  – Dydd Mercher 29/01/20
  • Diwrnod HMS 3 – Dydd Mercher 11/03/20
  • Diwrnod HMS 4 – Dydd Llun 11/05/20
  • Diwrnod HMS 5 – Dydd Llun 01/06/20
  • Diwrnod HMS 6 – Dydd Llun 02/06/20

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor yr Hydref 2019

Dechrau Llun 02/09.  Hanner Tymor Llun 28/10 – Gwener 01/11. Tymor yn gorffen Gwen 20/12/19

Tymor y Gwanwyn 2020

Dechrau Dydd Llun 06/01/20.  Hanner Tymor Llun 17/02/20 – Gwener 21/2/20. Tymor yn gorffen Gwener 03/04/20

Tymor yr Haf 2020

Dechrau Llun 20/04/20. Calan Mai DYDD GWENER 08/05/20. Hanner Tymor Llun 25/05/20 – Gwener 29/05/20. Tymor yn gorffen Dydd Gwener 17/07/20

DyddiadDigwyddiad
Pob p'nawn Mawrth, 3.30 - 4.30.
10/09 - 10/12
Clwb Hoci'r Urdd, Bl 2 a 3, Iard yr ysgol
Llun 16/09 - Llun 09/12. 3.30 - 4.30 Clwb Dawns, Dancefit, Debyn, Bl 1 a 2. Neuadd
Maw 17/09 - Maw 10/12. 3.30 - 4.30Clwb Dawns, Dancefit. Bl3 - 6. Neuadd
Gwe 08/11 - Gwe 13/12Ymarfer Corff Bl 5 a 6, Neuadd chwaraeon Talybont
Maw 12/11Gwasanaeth Coffa, Mynwent Cathays. Bl 5
Maw 12/11 a Mer 12/11Nosweithiau Agored i rieni
Gwe 15/11Cyfnewid teganau. Pwyllgor Iechyd a Lles . Codi arian tuag at Plant Mewn Angen
Llun 18/11 - Gwe 22/11Ffair Lyfrau Saesneg
Maw 19/11Cyfarfod CRhA, 7.00y.h. YMB
Gwe 22/11Bore Pontio Bl 6, Ysgol Glantaf
Maw 26/11Sioe 'Arwyr' gan Cwmni Mega, Coed Duon - Bl 3, 4, 5 a 6
Mer 27/11Cystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd, CCYC,Ocean Way
Gwe 29/11Diwrnod di-wisg am gyfraniad tuag at stondin Anrhegion Rhieni, Ffair Aeaf YMB.
Gwe 29/11Ffair Aeaf CRhA a Sel Gacennau Bl 3
Mer 04/12Parti dathlu thema Bl1, Neuadd yr ysgol, 2 - 3y.p
Iau 05/12Gala Nofio'r Urdd, Pwll Nofio Penarth.
Maw 10/12P'nawn Agored y Feithrin.
Mer 11/12Gwasanaethau Meithrin, neuadd yr ysgol.
Meithrin bore - 11.30
Meithrin p'nawn - 2.45
Iau 12/12Cwis teulu a charolau, YMB
Iau 12/12Ymarfer Gwasanaeth Nadolig Cyfnod Sylfaen, Eglwys Highfields, bore
Gwe 13/12Diwrnod Siwmperi Nadolig, Elusen Achub y Plant
Llun 16/12Ymarfer Gwasanaeth Nadolig CA2, Eglwys Highfield, diwrnod
Mer 18/12Gwasanaethau Nadolig, Eglwys Highfields. : 10.15y.b Derbyn, Bl 1 a 2.
1.30y.p: Bl 3, 4, 5 a 6
Iau 19/12Parti Nadolig y plant
Gwe 20/12Gwyliau Nadolig
Llun 06/01/2020Ysgol yn dechrau 9.00y.b
Tymor y Gwanwyn 2020Gwersi Nofio Bl 3 (i'w gadarnhau)
Llun 06/01 - Gwe 14/02Gwersi Ymarfer Corff Bl 5 a 6 yn yr ysgol.
Maw 14/01/20Cystadleuaeth Pel Droed cymysg yr Urdd, Gerddi Soffia
Mer 15/01/20Cyfarfod CRhA, 7.00y.h. YMB
Gwe 17/01/20Cystadleuaeth Pel Droed yr Urdd, 7 pob ochr i ferched, Gerddi Soffia
Gwe 24/01/20Sel Gacennau Santes Dwynwen Bl 4, 3.15
Maw 28/01Ymweliad gan y Swyddogion Tan, Bl 2 a 5
Gwe 29/11Gweithdy Crucial Crew, Bl 6.
Mer 29/01HMS, dim ysgol i'r plant (i'w gadarnhau)
Maw 04/02Cystadleuaeth Pel Rwyd yr Urdd, House of Sport
Llun 10/02 - Gwe14/02Wythnos 'Menter a Busnes'
Gwe 14/02Hanner Tymor
Llun 24/02Ysgol yn dechrau, 9.00y.b
28/02 - 22/05Gwersi Ymarfer Corff Bl 5 a 6 , Neuadd Chwaraeon Talybont
Llun 02/03Dathliadau Dydd Gwyl Dewi
Maw 03/03 a Mer 04/03Nosweithiau Agored
Gwe 06/03 Sel Gacennau Bl 5, 3.15
Sad 07/03Eisteddfod Cylch, Glantaf, 9.00y.b
Llun 09/03 - Gwe 27/03Gwersi nofio Bl 3, Pwll nofio Maindy, 1.45 - 2.30
Mer 11/03HMS, dim ysgol i'r plant
Iau 19/03Eisteddfod Offerynnol, Ysgol Glan Morfa
Maw 24/03P'nawn Agored y Feithrin
Sad 28/03Eisteddfod Sir a Cherdd Dant, Neuadd Goffa'r Bari
Llun 30/03Cystadleuaeth rygbi'r Urdd, Caeau Llandaf
Maw 31/03Lluniau dosbarth Derbyn a Bl 6, Cwmni Tempest
Iau 02/04Disgo'r Pasg, CRhA
Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2: 6.30 - 7.15
Bl 3 - 6: 7.15 - 8.00y.h.
Gwe 03/4Gwyliau Pasg
Llun 20/04Ysgol yn dechrau, 9.00y.b
Llun 20/04 - Mer 22/4/2020Ymweliad Preswyl Bl 5, Abercraf
Maw 21/04Beirniadaeth cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd, Ysgol Pen garth
Gwe 24/04Sel Gacennau Bl 6, 3.15
Llun 27/04 - 28/04Ymweliad Preswyl Bl 4, Storey Arms
Maw 28/04Noson Wobrwyo Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd
Maw 28/04 -Maw 05/05Profion Cenedlaethol, Bl 2, 3, 4, 5 a 6
Gwe 15/05Sel Gacennau Derbyn, 3.15
Llun 11/05HMS, dim ysgol i'r plant
Sad 16/05Diwrnod i wneud gwahaniaeth, CRhA
Gwe 22/05Hanner Tymor
Llun 01/06DIWRNOD HMS, dim ysgol i'r plant
Maw 02/06DIWRNOD HMS, dim ysgol i'r plant
Mer 03/06Lluniau dosbarthiadau, Cwmni Tempest
05/06 - 10/07Gwersi Ymarfer Corff Bl 3, 4, 5 a 6, Cae Maindy
Llun 15/06 - Gwe 19/06Gwersi Beicio Bl 5
Maw 16/06Diwrnod Pontio Bl 6, Ysgol Glantaf
Gwe 26/06Bore Agored Derbyn, 9.30y.b
Sad 27/06 - gall y dyddiad newid, dibynnu ar dyddiad TafwylFfair Haf a Sel gacennau Meithrin
Maw 30/06P'nawn Agored y Feithrin
Mer 01/07Mabolgampau'r Ysgol, Canolfan NIAC, Cyncoed 9.30 - 12.00
Mer 08/07 ac Iau 09/07Diwrnodau Pontio Bl 6, Ysgol Glantaf
Mer 08/07Noson Agored
Llun 13/07Ymarfer Sioe Bl 6, diwrnod
Llun 13/07Sioe Bl 6, Ysgol Glantaf, 6.30 y.h
Maw 14/07Trip Bl 6
Iau 16/07Disgo'r Haf CRhA. Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2: 6.30 - 7.15
Bl 3 - 6: 7.15 - 8.00y.h.
Gwe 17/07Gwyliau'r Haf