Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir pum diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon. Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo un diwrnod HMS ychwanegol yn nhymor yr Haf ar gyfer pob ysgol am y dair blynedd nesaf er mwyn paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 6 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio

  • Diwrnod HMS 2  – Dydd Mercher 29/01/20
  • Diwrnod HMS 3 – Dydd Mercher 11/03/20
  • Diwrnod HMS 4 – Dydd Llun 11/05/20
  • Diwrnod HMS 5 – Dydd Llun 01/06/20
  • Diwrnod HMS 6 – Dydd Llun 02/06/20

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor yr Hydref 2019

Dechrau Llun 02/09.  Hanner Tymor Llun 28/10 – Gwener 01/11. Tymor yn gorffen Gwen 20/12/19

Tymor y Gwanwyn 2020

Dechrau Dydd Llun 06/01/20.  Hanner Tymor Llun 17/02/20 – Gwener 21/2/20. Tymor yn gorffen Gwener 03/04/20

Tymor yr Haf 2020

Dechrau Llun 20/04/20. Calan Mai DYDD GWENER 08/05/20. Hanner Tymor Llun 25/05/20 – Gwener 29/05/20. Tymor yn gorffen Dydd Gwener 17/07/20

DyddiadDigwyddiad
Llun 06/01 - Gwe 14/02Gwersi Ymarfer Corff Bl 5 a 6 yn yr ysgol.
Mer 08/01Ymweliad addysgiadol Derbyn, Amgueddfa Caerdydd
Mer 08/01Gweithdy F1 Jaguar, Sesiwn 1, Bl 6
Iau 09/01Ymweliad addysgiadol Bl5, Castell Caerdydd
Llun 13/01 a Mawrth 14/01 tan Llun 23/01 a Maw 24/01Clwb Dawns. Cyfnod Sylfaen - Dydd Llun
CA2 - Dydd Mawrth
Wythnos yn dechrau 13/01Clybiau allgyrsiol yn dechrau:- Ffrangeg, Cyfnod Sylfaen, Ukelele, Cor, Clwb Darllen, Pel Droed a chlybiau amser cinio
Maw 14/01/20Cystadleuaeth Bel Droed cymysg yr Urdd, Gerddi Soffia
Maw 14/01 - Maw 31/03Clwb Hoci'r Urdd, Bl 2 a 3
Mer 15/01Ymweliad Addysgiadol Bl 2, Castell Caerffili
Mer 15/01/20Cyfarfod CRhA, 7.00y.h. YMB
Gwe 17/01/20Cystadleuaeth Bel Droed yr Urdd, 7 pob ochr i ferched, Gerddi Soffia
Mer 22/01Sesiynau Addysgu Rhoi Organau, Prifysgol Caerdydd, Bl 6
Mer 22/01Clwb Pel Rwyd yn dechrau
Gwe 24/01Gweithdy Ieithoedd Modern, Aelodau'r Clwb Ffrangeg
Gwe 24/01Diwrnod 'Dangos Cerdyn Coch i Hiliaeth'.
Gwe 24/01/20Sel Gacennau Santes Dwynwen Bl 4, 3.15
Maw 28/01Ymweliad gan y Swyddogion Tan, Bl 2 a 5
Maw 28/01Cwis Llyfrau Cyngor Llyfrau Cymru. Timau Bl 3, 4, 5 a 6
Mer 29/01HMS, dim ysgol i'r plant
Maw 04/02Cystadleuaeth Bel Rwyd yr Urdd, House of Sport
Iau 06/02Eisteddfod Ysgol
Llun 10/02 - Gwe14/02Wythnos 'Menter a Busnes'
Gwe 14/02Hanner Tymor
Llun 24/02Ysgol yn dechrau, 9.00y.b
28/02 - 22/05Gwersi Ymarfer Corff Bl 5 a 6 , Neuadd Chwaraeon Talybont
Llun 02/03Dathliadau Dydd Gwyl Dewi
Gwe 06/03 Sel Gacennau Bl 5, 3.15
Sad 07/03Eisteddfod Cylch, Glantaf, 9.00y.b
Llun 09/03 - Gwe 27/03Gwersi nofio Bl 3, Pwll nofio Maindy, 1.45 - 2.30
Mer 11/03HMS, dim ysgol i'r plant
Maw 17/03 a Mer 18/03Nosweithiau Agored
Maw 17/03Gweithdy F1 Jaguar, sesiwn 2, Bl 6
Iau 19/03Eisteddfod Offerynnol, Ysgol Glan Morfa
Maw 24/03P'nawn Agored y Feithrin
Sad 28/03Eisteddfod Sir a Cherdd Dant, Neuadd Goffa'r Bari
Llun 30/03Cystadleuaeth rygbi'r Urdd, Caeau Llandaf
Maw 31/03Lluniau dosbarth Derbyn a Bl 6, Cwmni Tempest
Iau 02/04Disgo'r Pasg, CRhA
Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2: 6.30 - 7.15
Bl 3 - 6: 7.15 - 8.00y.h.
Gwe 03/4Gwyliau Pasg
Llun 20/04Ysgol yn dechrau, 9.00y.b
Llun 20/04 - Mer 22/4/2020Ymweliad Preswyl Bl 5, Abercraf
Maw 21/04Beirniadaeth cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd, Ysgol Pen garth
Gwe 24/04Sel Gacennau Bl 6, 3.15
Llun 27/04 - 28/04Ymweliad Preswyl Bl 4, Storey Arms
Maw 28/04Noson Wobrwyo Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd
Maw 28/04 -Maw 05/05Profion Cenedlaethol, Bl 2, 3, 4, 5 a 6
Gwe 15/05Sel Gacennau Derbyn, 3.15
Llun 11/05HMS, dim ysgol i'r plant
Sad 16/05Diwrnod i wneud gwahaniaeth, CRhA
Gwe 22/05Hanner Tymor
Llun 01/06DIWRNOD HMS, dim ysgol i'r plant
Maw 02/06DIWRNOD HMS, dim ysgol i'r plant
Mer 03/06Lluniau dosbarthiadau, Cwmni Tempest
05/06 - 10/07Gwersi Ymarfer Corff Bl 3, 4, 5 a 6, Cae Maindy
Llun 15/06 - Gwe 19/06Gwersi Beicio Bl 5
Maw 16/06Diwrnod Pontio Bl 6, Ysgol Glantaf
Gwe 26/06Bore Agored Derbyn, 9.30y.b
Sad 27/06 - gall y dyddiad newid, dibynnu ar dyddiad TafwylFfair Haf a Sel gacennau Meithrin
Maw 30/06P'nawn Agored y Feithrin
Mer 01/07Mabolgampau'r Ysgol, Canolfan NIAC, Cyncoed 9.30 - 12.00
Mer 08/07 ac Iau 09/07Diwrnodau Pontio Bl 6, Ysgol Glantaf
Mer 08/07Noson Agored
Llun 13/07Ymarfer Sioe Bl 6, diwrnod
Llun 13/07Sioe Bl 6, Ysgol Glantaf, 6.30 y.h
Maw 14/07Trip Bl 6
Iau 16/07Disgo'r Haf CRhA. Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2: 6.30 - 7.15
Bl 3 - 6: 7.15 - 8.00y.h.
Gwe 17/07Gwyliau'r Haf