Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir pum diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 5 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio

  • Diwrnod HMS 5 – Dydd Mercher 19/06/19
  • Diwrnod HMS – Dydd Llun 22/07/19
  • Diwrnod HMS – Dydd Llun 02/09/19

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor yr Hydref 2019

Dechrau Llun 02/09.  Hanner Tymor Llun 28/10 – Gwener 01/11. Tymor yn gorffen Gwen 20/12/19

Tymor y Gwanwyn 2020

Dechrau Dydd Llun 06/01/20.  Hanner Tymor Llun 17/02/20 – Gwener 21/2/20. Tymor yn gorffen Gwener 03/04/20

Tymor yr Haf 2020

Dechrau Llun 20/04/20. Calan Mai DYDD GWENER 08/05/20. Hanner Tymor Llun 25/05/20 – Gwener 29/05/20. Tymor yn gorffen Dydd Llun 20/07/20

DyddiadDigwyddiad
Llun 03/06 - Gwe 28/06Mis Iechyd, Ffitrwydd a Lles
Gwener 07/06 - Gwe 12/07Gwersi Ymarfer Corff Bl 3, 4, 5 a 6, Cae Maindy. Pob p'nawn Gwener
Iau 27/06Ymweliad Addysgiadol Bl 2, Canolfan Garddio Pughs
Mer 26/06Mabolgampau Ysgol, NIAC,Cyncoed, 9.30 -12.00
Gwe 28/06Gwasanaeth Bl 2, 9.30y.b
Gwe 28/06Trip Meithrin- Parc Fictoria
Maw 02/07 a Mer 03/07Diwrnodau Pontio Bl 6, Ysgol Glantaf
Maw 02/07P'nawn Agored y Feithrin ar gyfer rhieni a phlant newydd, 3.55 - 4.25
Mer 03/07Sioe Doniolis, Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2
Gwe 05/07Cystadleuaeth Bel Droed, Ysgol y Ferch o Sger
Gwe 05/07Gwasnaeth Derbyn, 9.30y.b
Gwe 05/07Dathliadau pen-blwydd Ysgol Mynydd Bychan yn 25 mlwydd oed
Llun 08/07Gweithdy radio, Bl 5
Mer 10/07Noson Agored Rhieni, 3.30 - 6.00
Gwe 12/07Mabolgampau'r Feithrin, Iard yr ysgol
Bore - 11.15
Prynhawn - 2.30
Llun 15/07Ymarfer Sioe Bl 6, Ysgol Glantaf
Llun 15/07Sioe Bl 6, 6.30y.h, Ysgol Glantaf
Maw 16/07Trip Bl 6, Parc Fictoria
Mer 17/07Gwasanaethau Meithrin
Bore -11.15
Prynhawn - 2.45
Iau 18/07Dathliadau Prosiect Geraint Thomas, Maindy. Ysgolion Lleol
Iau 18/07Disgo CRhA
6.30 - 7.15 Cyfnod Sylfaen
7.15 - 8.00 - CA2
Gwe 19/07Gwasanaeth Bl 6, 9.30y.b
Gwe 19/07Ysgol yn gorffen am wyliau'r Haf
Llun 22/07HMS, DIM YSGOL I'R PLANT