Pontio Uwchradd

Symud ymlaen at Ysgol Gyfun

Pan yn 11 oed, bydd y plant yn symud i Ysgol Gyfun Glantaf os ydynt yn byw yn nhalgylch Ysgol Glantaf.

Mae perthynas agos rhwng y ddwy ysgol ac fe gaiff disgyblion blwyddyn 6 gyfle i ymweld â’r ysgol uwchradd yn dymhorol cyn dechrau yno.

Mae gennym berthynas dda gydag Ysgol Glantaf, mae staff o’r ddwy ysgol yn cwrdd i asesu a chymedroli gwaith plant, cwrdd i drafod disgyblion unigol ynghyd â mynychu sesiynau hyfforddiant ar y cyd. Golyga hyn fod cysondeb yng ngwaith y ddwy ysgol a bod y disgyblion yn pontio’n effeithiol o un ysgol i’r llall.