Blwyddyn 4 – Owain Glyndŵr

 

Athrawes – Mia Grug James

Diddordebau – Syrffio, sgio, darllen, coginio, cerdded a siopa

 

 

Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Owain Glyndŵr. Dyma i chi wybodaeth amdano. Roedd Owain Glyndŵr yn arweinydd o fri ac ef oedd y Cymro olaf i gael ei gyhoeddi’n Dywysog Cymru – a hynny dros 600 mlynedd yn ôl. Arweiniodd wrthryfel hir a ffyrnig yn erbyn coron Lloegr ond aflwyddiannus fu ei ymdrechion yn y pendraw. Does dim cofnod o farwolaeth Owain Glyndŵr ac mae rhai’n credu ei fod yn cysgu mewn ogof yn barod i ddychwelyd rhyw ddydd i arwian y Cymry unwaith eto.

 

 

 

Ymarfer Corff – Prynhawn Ddydd Llun
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – Anni Llŷn
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Roger McGough
Chwedl y Dosbarth – Melangell
Artist y Dosbarth – Tony Goble

Sorry, but there aren't any posts in the Blwyddyn 4 – Owain Glyndŵr category yet.

Search