Blwyddyn 4 – Owain Glyndŵr

 

Athrawes – Mia Grug James

Diddordebau – Syrffio, sgio, darllen, coginio, cerdded a siopa

Diwrnod Ymarfer Corff – Prynhawn Dydd Mawrth

Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Owain Glyndŵr. Dyma i chi wybodaeth amdano. Roedd Owain Glyndŵr yn arweinydd o fri ac ef oedd y Cymro olaf i gael ei gyhoeddi’n Dywysog Cymru – a hynny dros 600 mlynedd yn ôl. Arweiniodd wrthryfel hir a ffyrnig yn erbyn coron Lloegr ond aflwyddiannus fu ei ymdrechion yn y pendraw. Does dim cofnod o farwolaeth Owain Glyndŵr ac mae rhai’n credu ei fod yn cysgu mewn ogof yn barod i ddychwelyd rhyw ddydd i arwian y Cymry unwaith eto.

 

Ymarfer Corff – Prynhawn Ddydd Llun
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – Anni Llŷn
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Roger McGough
Chwedl y Dosbarth – Melangell
Artist y Dosbarth – Tony Goble

Bardd y Dosbarth- Anni Llŷn

Wednesday, October 7th, 2020

 

 

 

 

Mae Anni yn wyneb cyfarwydd iawn i blant Cymru. Mae’n gyflwynwraig, yn awdur ac yn fardd. Ymwelodd Anni â phob sir yng Nghymru, 83 ysgol, a 10 castell yn ystod ei chyfnod fel Bardd Plant Cymru gan ddiddanu, ysbrydoli ac ymgysylltu â dros 6000 o blant. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys gweithdai, taith Siarter Iaith, sioe Cbeebies, perfformiadau yn ystod Gŵyl Llên Plant Caerdydd, dathliadau Roald Dahl 100 Cymru, creu a pherfformio sioe yng Ngŵyl Hanes Cymru i Blant, dathliadau pen-blwydd Y Senedd a phrosiect Neges Ewyllys Da yr Urdd i enwi dim ond rhai.

Dyma linc ar gyfer gwrando ar Anni LLyn yn adrodd un o’i cherddi – ‘Diwrnod Cynta’r Tymor’. Dyma hefyd gopi o’r gerdd.

https://www.bbc.co.uk/programmes/p0318xj0

Arlunydd Dosbarth Owain Glyndŵr

Tuesday, October 6th, 2020

Arlunydd Dosbarth Owain Glyndŵr yw Tony Goble.

 

Cafodd Tony Goble ei eni yn Y Drenewydd ym 1943.