Dolenni Darganfod

Dyma rai gwefannau y gallech eu defnyddio i hybu sgiliau llythrennedd a rhifedd eich plentyn…

Cyffredinol

Cymraeg

Saesneg

Mathemateg

‘Apps’ Defnyddiol

Dyma restr o rhai ‘apps’ defnyddiol yr ydym yn eu defnyddio yn yr ysgol.

Allgyrsiol

  • Menter Caerdydd Os ydych yn chwilio am wasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n chwilio am weithgareddau allgyrsiol i’ch plentyn – dyma ble fyddech chi’n dod o hyd i’r wybodaeth angenrheidiol!
  • Tafwyl Yma cewch wybodaeth am yr ŵyl flynyddol a gynhelir i hybu’r defnydd o’r Gymraeg yng Nghaerdydd.
  • Cant a Mil Vintage Am lyfrau Cymraeg i blant, cardiau a.y.y.b – ewch draw i ‘Cant a Mil Vintage’ sydd wedi ei leoli gyferbyn â’r ysgol.
  • Llyfrgelloedd Caerdydd Os ewch chi draw i’ch llyfrgell leol, fe ddewch o hyd i ddewis eang o lyfrau trwy gyfrwng y Gymraeg i blant.