Blwch Pryder

Dyma’r ‘Blwch Pryder’. Os wyt ti’n poeni am unrhyw beth, fe alli di yrru neges atom ni yn fan hyn. Does dim rhaid llenwi’r blwch ‘Enw’ ond byddai cael gwybod enw’r dosbarth yn ein helpu. Cofia fod pob aelod o staff yn yr ysgol yno i gefnogi pob plentyn ac y bydd rhannu’r broblem yn siŵr o fod yn gwneud i ti deimlo’n well.

    Enw

    Dosbarth

    Neges