Urdd / Eisteddfod

Cangen Urdd Caerdydd a’r Fro

Am fwy o wybodaeth am weithgareddau’r Urdd yn lleol, ewch i dudalen y gangen leol trwy glicio isod:

https://www.urdd.cymru/cy/fy-ardal/caerdydd-r-fro/

 

Ymaelodi

Am fwy o wybodaeth am sut i ymaelodi gyda’r Urdd, cliciwch isod:

https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/


Eisteddfod yr Urdd

Cynhelir yr Eisteddfod eleni yn Llanymddyfri yn Sir Gaerfyrddin rhwng y 29ain o Fai a’r 3ydd o Fehefin. Cliciwch isod am fwy o wybodaeth.

https://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/

 

Eisteddfod Ysgol – 08/02/2023

Eisteddfod Cylch Canol Caerdydd -Sadwrn 04/03/23

Eisteddfod Offerynnol – Mercher, 15/03, Canolfan yr Urdd, Canolfan y Mileniwm

Eisteddfod Sir a Cherdd Dant -Sadwrn 25/03/23, Ysgol Bro Morgnnwg

Cystadleuaeth Celf a Chrefft – Mawrth 09/05/23 – (mwy o wybodaeth i ddilyn)
(mae gwybodaeth am y cystadleuthau amrywiol i’w canfod yma: https://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2023/rhestr-testunau/)
Y testun eleni yw: Cynefin

Eisteddfod Dawns – 22/03/23