Urdd / Eisteddfod

Eisteddfod Ysgol – Iau 06/02/20

Eisteddfod Cylch Canol Caerdydd -Sadwrn 07/03/20, 9.00y.b. Ysgol Glantaf

Eisteddfod Offerynnol – Iau 19/03/20, Ysgol Glan Morfa

Eisteddfod Sir a Cherdd Dant -Sadwrn 28/03/20, Neuadd Goffa Bari, 9.00y.b

Cystadleuaeth Celf a Chrefft – Mawrth 21/04/20, Ysgol Pen y Garth

Noson Wobrwyo Celf a Chrefft -Mawrth 28/04/20, Ysgol Glan Morfa

Eisteddfod yr Urdd – Sir Ddinbych, 25/05 – 30/05/20

Adnoddau Ymarfer

Unawd Blwyddyn 2 ac iau

 

 

Unawd Bl 3 a 4

 

 

Unawd 5 a 6