Urdd / Eisteddfod

Cangen Urdd Caerdydd a’r Fro

Am fwy o wybodaeth am weithgareddau’r Urdd yn lleol, ewch i dudalen y gangen leol trwy glicio isod:

https://www.urdd.cymru/cy/fy-ardal/caerdydd-r-fro/

 

Ymaelodi

Am fwy o wybodaeth am sut i ymaelodi gyda’r Urdd, cliciwch isod:

https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/


Eisteddfod yr Urdd

Cynhelir yr Eisteddfod eleni ynm Meifod, Maldwyn rhwng y 27ain o Fai a’r 31ain o Fai 2024. Cliciwch isod am fwy o wybodaeth.

https://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/

 

Eisteddfod Ysgol – 31/01/24 a 01/02/2024

Eisteddfod Cylch Canol Caerdydd -Sadwrn 24/02/24

Eisteddfod Offerynnol -20/02/24

Eisteddfod Sir a Cherdd Dant -Sadwrn 09/03/24,

Cystadleuaeth Celf a Chrefft – 30/04/24