Dosbarth Derbyn – Dewi

 

 

Athrawes: Miss Lois Williams

 

 

 

 

 

 

 

Uwch CDD- Miss Natalie Hill

 

 

 

 

 

 

 

CDD 1:1  Miss Alys Robinson

 

Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Santes Dwynwen. Dyma i chi wybodaeth amdani.

Chwedl y Dosbarth – Dwynwen

Mae diwrnod y cariadon yn cael ei ddathlu yng Nghymru ar Ionawr 25, sef Dydd Santes Dwynwen. Yn ôl yr hanes, roedd Dwynwen yn byw yn y bumed ganrif yn un o ferched prydferthaf y brenin Brychan Brycheiniog. Mae sawl fersiwn o’r stori ond yn y fersiwn fwyaf cyffredin mae Dwynwen yn syrthio mewn cariad â Maelon Dafodrill ond mae ei thad eisoes wedi trefnu iddi briodi rhywun arall.

 

 

 

 

 

 

Arlunydd y Dosbarth – Carys Bryn

Ganwyd Carys Bryn ar fferm ym Mhen Llyn yn 1965. ae wedi gwneud pob math o gomisiynau yn ymwneud â chelf, o ddarlunio llyfrau i beintio gwynebau! Mae Carys yn ferch fferm, mam i ddau ac athrawes celf llawn amser yn Ysgol Uwchradd Pwllheli.

Mae’r gwaith yn arddangos cyflymdra a digymellrwydd ac mae’r dechneg yn ganlyniad uniongyrchol o brysurdeb. Ymresymiad y gwaith yw mwynhau lliw, creu marciau a gwead diddorol. Allan o’r mwynhad hyn ceir gwaith yn cyfleu bywyd cefn gwlad o amgylch Pen Llyn, o anifeiliad fferm i arwyddion ffyrdd.

 

 

 

Bardd y Dosbarth – Mererid Hopwood

Mererid Hopwood oedd bardd benywaidd cyntaf i ennill Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2001. Mae hi bellach yn darlithio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae ganddi lu o gerddi hwyl i blant yn ogystal â chasgliad o lyfrau plant, gan gynnwys  Trysor Mam-gu, Yr Ynys Hud, Dosbarth Miss Prydderch a rhigymau O’r Môr i Ben y Mynydd.

 

 

 

 

 

 

Ymarfer Corff: Dydd Iau

Sorry, but there aren't any posts in the Dosbarth Derbyn – Dewi category yet.

Search