Dosbarthiadau

Blwyddyn 6Betty Campbell

Blwyddyn 5Aneurin Bevan

Blwyddyn 4Owain Glyndŵr

Blwyddyn 3Buddug

Blwyddyn 2Rhodri Morgan

Blwyddyn 1Angharad Tomos

Dosbarth DerbynDewi

MeithrinDwynwen