Polisiau

Polisi Diogelu 12.10.23

Datganiad Ysgol GDD – CYM (1)

Crynodeb CGY 2023 – 2024 (1)

Polisi Addysgu a Dysgu o Bell YMB Remote Teaching and Learning Policy

Health and Safety Policy

Polisi Codi Tal

Polisi Codi Cwyn

Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol

Polisi Gwrthfwlio

Polisi Ymyrraeth a Defnyddio Grym Rhesymol

Ysgol Mynydd Bychan Healthcare Policy 1

Polisi Cwricwlwm

Polisi Diogelu Data

Policy Rhyddid Gwybodaeth Freedom of Information Policy

Polisi Gydberthynas a Rhywioldeb

Polisi Bwyd a Ffitrwydd

 

Cynllun Mynediad

Sesiynau Amseroedd Ysgol

Polisi Ymddygiad a Disgyblaeth
Polisi Trin Data
Polisi Presenoldeb a Phrydlondeb
Polisi Preifatrwydd Ysgol Mynydd Bychan
Polisi_e_ddiogelwch
Polisi Cam Ddefnyddio Sylweddau
Polisi Hylendid YMB C

Polisi Lles Staff