Polisiau

Cynllun Dysgu Proffesiynol Ysgol Mynydd Bychan 2020 2021 (1)

Swm y Grant Amddifadedd Disgyblion

Polisi Addysgu a Dysgu o Bell YMB Remote Teaching and Learning Policy

Polisi Codi Cwyn

Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol

Polisi Gwrth-fwlio 2019

Grant Amddifadedd Disgyblion 2019 2020

Cynllun Dysgu Proffesiynol Ysgol Mynydd Bychan b

Polisi Ymyrraeth a Defnyddio Grym Rhesymol

Ysgol Mynydd Bychan Healthcare Policy 1

Polisi Trin Data Ysgol Mynydd Bychan 2018 –

Polisi Rhyddid Gwybodaeth YMB 2018

Hysbysiad Preifatrwydd Ysgol Mynydd Bychan

Cynllun Hygyrchedd
Cynllun Mynediad Ysgol Mynydd Bychan 2015 2016
Deddf Rhyddid Gwybodaeth
Polisi Addysg Rhyw a Pherthnasedd

Polisi Codi Tal Ysgol Mynydd Bychan
Polisi Cwricwlwm

Polisi Iechyd a Diogelwch Health and Safety Policy
Polisi Mynediad
Sesiynau Amseroedd Ysgol
Polisi Ymddygiad a Disgyblaeth
Polisi Trin Data
Polisi Presenoldeb a Phrydlondeb
Cynllun Disgybl Staff Ysgol
Polisi Diogelu Plant
Polisi_e_ddiogelwch