Menter a Busnes

Cynhelir ein hwythnos Menter a Busnes yn ystod yr wythnos cyn Ffair Haf Ysgol Mynydd Bychan

Fe fydd plant Bl 1 i Fl 6 yn cynllunio, creu a gwneud nwyddau ar gyfer ein Ffair Haf

Y nod yw i wneud elw!