Gramadeg Grymus

Er mwyn hybu sgiliau Llythrennedd y plant, ar lafar ac yn ysgrifenedig, rydym yn defnyddio’r cynllun Gramadeg Grymus er mwyn cadw’r ffocws ar gywirdeb iaith a sgiliau gramadegol wrth i’r plant symud i fyny trwy’r ysgol.

Dyma enghreifftiau i chi o’r math o heriau wythnosol y mae’r plant yn gweithio arnyn nhw er mwyn ymarfer ac adolygu’r sgiliau gramadegol yma.

Blwyddyn 2

Gramadeg Grymus Blwyddyn 2 – Efydd

Gramadeg Grymus Blwyddyn 2 – Arian

 

Blwyddyn 3

Gramadeg Grymus Blwyddyn 3 – Efydd

 

Blwyddyn 4

Gramadeg Grymus Blwyddyn 4 – Efydd ac Arian – W1

 

Blwyddyn 5

Gramadeg Grymus Blwyddyn 5 – efydd arian aur

 

Blwyddyn 6

Gramadeg Grymus Bl 6 Efydd ac Arian

 

 

Adnoddau Cefnogi Sgiliau Gramadeg

Brawddegau – Iaith Gyntaf (Atebol)

 

 

Brawddegau – Ail Iaith (Atebol)

 

 

Saba – Heliwr y Geiriau 

 

 

Gwella’r Gair