Adnoddau Sillafu

Sêr Sillafu

Eleni, mae’r ysgol yn treialu cynllun newydd o ran datblygu sgiliau sillafu yn y Gymraeg. Hyd at diwedd Bl 1, mae’r ffocws ar ddefnyddio strategaethau Tric a Chlic ond yn dilyn hynny, rydym wedi ceisio datblygu adnodd o’r enw Sêr Sillafu. Bwriad Sêr Sillafu ydy rhoi’r ffocws ar set penodol o eiriau pob hanner tymor. Y gobaith ydy y bydd canolbwyntio ar set penodol am hanner tymor (yn hytrach na symud ymlaen at set o eiriau newydd yn wythnosol) yn arwain at sgiliau sillafu cadarnach o’r geiriau dan sylw.

Gyda phob set newydd, bydd y plant yn cael eu profi ar ddechrau’r hanner tymor, hanner ffordd trwy’r hanner tymor ac eto ar ddiwedd yr hanner tymor. Bydd pob set o eiriau newydd yn cael eu rhannu gyda’r rhieni fel bod modd eu hymarfer adref hefyd.

Blwyddyn 2

Sêr Sillafu – Bl 2 – HT 1

Sêr Sillafu – Bl 2 – HT 2 

Sêr Sillafu – Bl 2 – HT 3 

Sêr Sillafu – Bl 2 – HT 4

Blwyddyn 3

Sêr Sillafu Hyd 1 

Sêr Sillafu Hyd 2

Sêr Sillafu Gwanwyn 1

Sêr Sillafu Gwanwyn 2

 

Blwyddyn 4

Sêr Sillafu Hanner Tymor 1 2 3 4

 

Blwyddyn 5

Sêr sillafu Bl5 Hydref

 

Blwyddyn 6

Sêr Sillafu Hydref 1

Sêr Sillafu Hydref 2

Sêr Sillafu Gwanwyn 1

Adnoddau Cefnogi Sillafu

Apiau defnyddiol

   Tric a Chlic

Sillafu – Iaith Gyntaf (Atebol)

 

Sillafu – Ail Iaith (Atebol)

 

 

Aur am Air (Peniarth)