Cyngor Eco

Mae gan y pwyllgor Cyngor Eco 2 gynrychiolydd yr un o Fl 3, 4 a 5 a 4 cynrychiolydd o Fl 6. Eleni eu thema oedd ‘Ynni’.

Trefnwyd diwrnod ailgylchu yn yr ysgol llynedd i godi arian i brynu biniau sbwriel newydd i’r ysgol.

Maent yn cydweithio gyda’r Pennaeth a rhanddeiliaid yr ysgol i sicrhau nad ydym yn gwastraffu ynni yn yr ysgol.

Aelodau’r Cyngor Eco 2016 – 2017

Bl 6: Emily Evans, Gabriella Pascoe, Jac Rees, Sam Sidman Jones

Bl 5: Jayden Campbell, Freya Tanhai

Bl 4: Leah Campbell Taylor, Iwan Davies

Bl 3: Wren Davies, Daisy Durham Jones