Gwybodaeth Ddefnyddiol

Oriau ysgol

Annogir rhieni i sicrhau bod eu plentyn yn cyrraedd yr ysgol ar amser.

Derbyn, Bl 1 a 2

 • Cofrestr 9.00
 • Sesiwn y bore 9.05 – 10.15
 • Gwasanaeth 10.15 – 10.30
 • Egwyl 10.30 – 10.45
 • Ail sesiwn y bore 10.45 – 12.00
 • Amser cinio 12.00 –  1.00
 • Sesiwn y prynhawn 1.00 – 2.00
 • Egwyl 2.00 – 2.10
 • Ail sesiwn y prynhawn 2.10 – 3.15

Adran Iau

 • Cofrestr 9.00
 • Sesiwn y bore 9.05 – 10.35
 • Gwasanaeth 10.35 – 10.50
 • Egwyl 10.50 – 11.05
 • Ail sesiwn y bore 11.05 – 12.15
 • Amser cinio 12.15 –  1.15
 • Sesiwn y prynhawn 1.15 – 3.20

Yr Uned Feithrin

 • Sesiwn y bore 9.15 – 11.45
 • Sesiwn y prynhawn 12.55 – 3.25

 

Diogelwch haul

Anogir plant i wisgo hetiau haul a gofynnir i rieni roi eli haul ar eu plant cyn dod i’r ysgol. Gall y plant ddod ag eli haul gyda nhw i’r ysgol, a’i rhoi arnynt eu hunain. Anogir y plant i chwarae yn y cysgod ac i yfed dŵr yn gyson.

Cau’r ysgol mewn argyfwng

Petasai argyfwng yn yr ysgol e.e. nwy, llifogydd a bod rhaid cael pawb allan o’r adeilad ac i ffwrdd o dîr yr ysgol, rydym yn defnyddio neuadd yr Eglwys Efengylaidd, Heol Eglwys Newydd. Fe fyddwn yn cysylltu gyda rhieni drwy neges destun neu galwad ffôn.

Os oes cyfnod o dywydd garw, rhoddir neges ar wefan yr ysgol, Radio Cymru, Radio Wales, Capital Radio, Red Dragon a Gwefan Cyngor Sir Caerdydd i ddweud os yw’r ysgol ar gau. Ar achlysuron fel hyn, rhaid aros i weld os yw pob aelod o staff yn medru cyrraedd yr ysgol fel bod yna ddigon staff ar gael yn yr ysgol i sicrhau y gymhareb gywir o ran staff a disgyblion.