CRhA

Waw! Y newyddion cyffrous i rannu â chi yw… ein bod wedi cwblhau her Llwybr Arfordir Cymru a hyn mewn diwrnod a hanner yn unig, mi yda ni wedi trafeilio 983milltir a chodi bron i £1100.
Mae 250 o blant, brodyr a chwiorydd, rhieni a staff, wedi cymeryd rhan yn barod, ac mae saith diwrnod arall ar ôl!
Tydi’r her ddim yn gorffen yma. Gan ein bod yn gwybod ein bod yn gallu ei wneud, pam na welwn ni sawl gwaith y medrwn ei wneud eto! Gawn ni droi o’n cwmpas ac anelu am ogledd Cymru! Daliwch ati i rannu eich lluniau a’ch straeon!
Mae sawl rheswm rydym yn caru Ysgol Mynydd Bychan, a’n cymuned glos yw un o’r rhesymau – ‘da chi gyd yn wych!
Diolch CRhA YMB