Staff yr Ysgol

sian-evans

Enw: Siân Evans

Daw yn wreiddiol o: Gaerfyrddin

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers:

1997 A chyn hynny yn Ysgol Gymraeg Penybont ac Ysgol Bro Ogwr.

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Cymdeithasu gyda theulu a ffrindiau, Teithio a cherdded, Darllen a garddio.

Yn gyfrifol am:

Pennaeth yr Ysgol

Rhywbeth diddorol:

Wedi bod ym Mhatagonia a’r iaith gyntaf a glywodd wedi iddi lanio yn Yr Ariannin oedd… Cymraeg!


Enw: Iolo Williams

Daw yn wreiddiol o: Lanbedrog

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers:

2009

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Pêl Droed & Darllen.

Yn gyfrifol am:

Dirprwy Bennaeth yr Ysgol. Cydlynydd TGCh ac Asesu

Rhywbeth diddorol:

Mae ganddo grys sydd wedi’i lofnodi gan Pelé.


Enw: Marc Jon Williams

Daw yn wreiddiol o: Fae Colwyn

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers:

1996

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Darllen, gwrando ar gerddoriaeth, loncian a bwyta allan

Yn gyfrifol am:

Athro Blwyddyn 3,  Amddiffyn plant, Arwain y Siarter Iaith, Cydlynydd gweithgareddau’r gymuned, Cydlynydd asesiad Risg & Uwch Fentor Myfyrwyr.

Rhywbeth diddorol:

Wedi canu’r organ yn y ffilm ‘Y Weithred’ sy’n adrodd hanes boddi Tryweryn.


Enw: Robert Powell

Daw yn wreiddiol o: Lanbedr y Fro

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers:

2008
Cyn hynny yn Devonshire Hill, Tottenham & Greenway, Tredelerch.

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Pêl droed, rhedeg pellter hir a cherdded gyda’r ci.

Yn gyfrifol am:

Athro CAP
Cydlynydd Rhifedd ac Addysg Gorfforol.

Rhywbeth diddorol:

Bu’n ‘extra’ ar bennod o’r gyfres ‘Deryn’ ym 1988.


Enw: Laura Dobson

Daw yn wreiddiol o: Fryncrug, Tywyn

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers:

2006

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Pobi ac Addurno Cacennau

Yn gyfrifol am:

Athrawes Blwyddyn 1-  Arweinydd Cam Cynnydd 1 a 2

Rhywbeth diddorol:

Wedi teithio o amgylch y byd 2 waith.


Enw: Non Bullen

Daw yn wreiddiol o: Gyncoed, Caerdydd

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers: 2008
A chyn hynny yn ysgol Cwm Gwyddon ac ysgol Bryn Onnen.

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Darllen, Coginio, Loncian a Gwylio Ffilmiau.

Yn gyfrifol am:

Athrawes Meithrin
Cydlynydd Dylunio a Thechnoleg

Rhywbeth diddorol:

Wedi rhannu lifft gyda Ronan Keating.

 


sian-evansEnw: Wendy Wylie

Daw yn wreiddiol o: Feidrim, Sir Gaerfyrddin

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers: 2010
A chyn hynny yn Ysgol Tŷ Coch, Pontypridd.

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Coginio, Rhedeg a Siopa.

Yn gyfrifol am:

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

Rhywbeth diddorol:

Wedi cwrdd âg Arsene Wenger (Rheolwr Arsenal) ac wedi rhannu lifft gyda ‘P-Diddy’ y Rapiwr.


sian-evansEnw: Elvira Griffiths

Daw yn wreiddiol o: Benygroes, Sir Gaerfyrddin

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers: 2009
A chyn hynny yn Ysgol Maes y Coed, Pontypridd.

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Canu’r Piano

Yn gyfrifol am:

CPA – Cydlynydd Cerddoriaeth yr Ysgol.

Rhywbeth diddorol:

Syrthiodd teledu John Barrowman ar ei phen.


sian-evansEnw: Vikki Tudur

Daw yn wreiddiol o: Lanrwst

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers: 2004

Diddordebau:

Teithio, Darllen, Cyngherddau a Dramau

Yn gyfrifol am:

Cydlynydd  Addysg Grefyddol a  Threfnydd Gwasanaethau

Rhywbeth diddorol:

Cafodd ei mhagu yng nghyn-gartref Mary Vaughan Jones – awdures llyfrau Sali Mali.