Staff yr Ysgol

Enw: Siân Evans

Daw yn wreiddiol o: Gaerfyrddin

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers:

1997 A chyn hynny yn Ysgol Gymraeg Penybont ac Ysgol Bro Ogwr.

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Cymdeithasu gyda theulu a ffrindiau, Teithio a cherdded, Darllen a garddio.

Yn gyfrifol am:

Pennaeth yr Ysgol

Rhywbeth diddorol:

Wedi bod ym Mhatagonia a’r iaith gyntaf a glywodd wedi iddi lanio yn Yr Ariannin oedd… Cymraeg!


Enw: Iolo Williams

Daw yn wreiddiol o: Lanbedrog

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers:

2009

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Pêl Droed & Darllen.

Yn gyfrifol am:

Dirprwy Bennaeth yr Ysgol, Athro Blwyddyn 2, Arweinydd Cam Cynnydd 3 a Chydlynydd Asesu

Rhywbeth diddorol:

Mae ganddo grys sydd wedi’i lofnodi gan Pelé.


Enw: Marc Jon Williams

Daw yn wreiddiol o: Fae Colwyn

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers:

1996

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Darllen, gwrando ar gerddoriaeth, loncian a bwyta allan

Yn gyfrifol am:

Athro Blwyddyn 3,  Amddiffyn plant, Arwain y Siarter Iaith, Cydlynydd gweithgareddau’r gymuned, Cydlynydd asesiad Risg & Uwch Fentor Myfyrwyr.

Rhywbeth diddorol:

Wedi canu’r organ yn y ffilm ‘Y Weithred’ sy’n adrodd hanes boddi Tryweryn.

__________________________________________________________________________

Enw: Tomos Rogers

Daw yn wreiddiol o: Y Barri

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers:

2019

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Coginio; Darllen; Mynd am dro gyda’r cŵn

Yn gyfrifol am:

Athro Blwyddyn 6; Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Rhywbeth diddorol:

Wedi bod i Seland Newydd pump o weithiau.

______________________________________________________________________________________________________

Enw: Lucy Werrett

Daw yn wreiddiol o: Gaerdydd

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers:

2023

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Darllen; Cerdded; Chwarae Pêl-Rwyd; Teithio

Yn gyfrifol am:

Athrawes Blwyddyn 3

Rhywbeth diddorol:

Mae hi wedi chwarae Pêl-Rwyd dros Gymru dan 21

______________________________________________________________________________________________________

Enw:Mia-Grug  James

Daw yn wreiddiol o: Lantrisant

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers:

2019

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Darllen; Rhedeg; Syrffio; Cymdeithasu; Mynd i gerdded ar hyd yr arfordir

Yn gyfrifol am:

Athrawes Blwyddyn 4
Cyngor Ysgol

Rhywbeth diddorol:

Mae’n gallu siarad tair iaith.

Roedd yn arfer byw yn Sbaen (Valencia).

______________________________________________________________________________________________________

Enw: Lois Williams

Daw yn wreiddiol o: Gaerdydd

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers: 2015

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Pobi; Coginio; Teithio; Mynd gyda’r ci am dro i’r traeth; Celf

Yn gyfrifol am:

Athrawes Dosbarth Derbyn; Pwyllgor Eco; Cymhwysedd Digidol

Rhywbeth diddorol:

Wrth ei bodd yn teithio ac mae wedi bod yn Efrog Newydd dair gwaith!

______________________________________________________________________________________________________

Enw: Non Bullen

Daw yn wreiddiol o: Gyncoed, Caerdydd

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers: 2008
A chyn hynny yn ysgol Cwm Gwyddon ac ysgol Bryn Onnen.

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Darllen, Coginio, Loncian a Gwylio Ffilmiau.

Yn gyfrifol am:

Athrawes Meithrin

Rhywbeth diddorol:

Wedi rhannu lifft gyda Ronan Keating.

______________________________________________________________________________________________________

Enw: Medi  Jones

Daw yn wreiddiol o: Drawsfynydd

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers: 2020

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Rhedeg; Cerdded; Coginio; Canu mewn côr

Yn gyfrifol am:

Athrawes Meithrin
Cyngor Iechyd a Lles

Rhywbeth diddorol:

Wedi canu pob offeryn o fewn band pres (heblaw’r trombôn) – ond nid yr un pryd wrth gwrs!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Enw: FflurEllis

Daw yn wreiddiol o: Aberystwyth

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers: 2018 (ond yn cyflenwi yn yr ysgol am flynyddoedd cyn hynny!)

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Treulio amser hefo’r teulu a ffrindiau yn cerdded, bwyta a sgwrsio!

Yn gyfrifol am:

Athrawes Bl 1 ar Ddydd Gwener
Gweithio’n cefnogi grwpiau o blant gyda llythrennedd Cymraeg

Rhywbeth diddorol:

Yn mwynhau teithio’n fawr – wedi bod ar wyth trip i wahanol rannau o’r U.D.A dros y blynyddoedd!


sian-evansEnw: Wendy Wylie

Daw yn wreiddiol o: Feidrim, Sir Gaerfyrddin

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers: 2010
A chyn hynny yn Ysgol Tŷ Coch, Pontypridd.

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Coginio, Rhedeg a Siopa.

Yn gyfrifol am:

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

Rhywbeth diddorol:

Wedi cwrdd âg Arsene Wenger (Rheolwr Arsenal) ac wedi rhannu lifft gyda ‘P-Diddy’ y Rapiwr.


Enw: Robert Powell

Daw yn wreiddiol o: Lanbedr y Fro

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers:

2008
Cyn hynny yn Devonshire Hill, Tottenham & Greenway, Tredelerch.

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Pêl droed, rhedeg pellter hir a cherdded gyda’r ci.

Yn gyfrifol am:

Athro CPA

Rhywbeth diddorol:

Bu’n ‘extra’ ar bennod o’r gyfres ‘Deryn’ ym 1988.

______________________________________________________________________________________________________

Enw: Elvira Griffithssian-evans

Daw yn wreiddiol o: Benygroes, Sir Gaerfyrddin

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers: 2009
A chyn hynny yn Ysgol Maes y Coed, Pontypridd.

Diddordebau tu allan i’r ysgol:

Canu’r Piano

Yn gyfrifol am:

Athrawes CPA

Rhywbeth diddorol:

Syrthiodd teledu John Barrowman ar ei phen.


sian-evansEnw: Vikki Tudur

Daw yn wreiddiol o: Lanrwst

Wedi dysgu yn Ysgol Mynydd Bychan ers: 2004

Diddordebau:

Teithio, Darllen, Cyngherddau a Dramau

Yn gyfrifol am:

Ymyraethau, Cydlynydd  Addysg Grefyddol a  Threfnydd Gwasanaethau

Rhywbeth diddorol:

Cafodd ei mhagu yng nghyn-gartref Mary Vaughan Jones – awdures llyfrau Sali Mali.