Rhifau Rhagorol

Rhifau Rhagorol

Canllaw i Rieni a Gwarcheidwaid

Os ydych chi angen mwy o wybodaeth am y cynllun neu’r heriau – neu os hoffech chi Becyn i Rieni i gefnogi gyda’r dysgu sy’n digwydd gartref – mae croeso i chi gysylltu gyda’r athrawon dosbarth.

______________________________________________________________________________________________________

Dyma enghreifftiau o rai o’r heriau fydd yn wynebu eich plant yn wythnosol. Mae croeso i chi eu hargraffu a’u hymarfer nhw adref!

Profion Cura Hwn

Profion Clic