Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir pump diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon. Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo un diwrnod HMS ychwanegol yn nhymor yr Haf ar gyfer pob ysgol am y dair blynedd nesaf er mwyn paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 6 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio

Diwrnod HMS 1 – Dydd Iau, Medi 2il 2021

Diwrnod HMS 2 – Dydd Llun, Tachwedd 1af 2021

Diwrnod HMS 3 – Dydd Mercher, Mehefin 29ain 2022

Fe fydd 3 diwrnod HMS arall, danfonir dyddiadau atoch yn y dyfodol agos.

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor yr Haf 2021

Tymor yn gorffen Dydd Gwener 16/07/21

Tymor yr Hydref 2021

Dechrau Dydd Iau 02/09/21.  Hanner Tymor Llun 25/10/21 – Gwener 29/10/21. Tymor yn gorffen Gwener 17/12/21

Tymor y Gwanwyn 2022

Dechrau Dydd Mawrth 04/01/22.  Hanner Tymor Llun 21/02/22 – Gwener 25/2/22. Tymor yn gorffen Gwener 08/04/22

Tymor yr Haf 2022

Dechrau Llun 25/04/22. Calan Mai Dydd Llun 02/05/22. Hanner Tymor Llun 30/05/22 – Gwener 03/06/22. Tymor yn gorffen Dydd Gwener 22/07/22

 

 

DyddiadDigwyddiad
Pob p'nawn MercherGwersi Ffrangeg Bl 5 (Teams) gydag athrawon yr Adran Ieithoedd Modern Glantaf
Pob p'nawn GwenerGwersi Almaeneg Bl 6 (Teams) gydag athrawon yr Adran Ieithoedd Modern Glantaf
Mer 30/06Disgo Meithrin bore a ph'nawn. CRhA.
Dilynir holl ganllawiau iechyd a diogelwch.
Iau 01/07Disgo Bl 3, 4 a 5. CRhA
Dilynir holl ganllawiau iechyd a diogelwch.
Gwe 02/07Disgo Derbyn, Bl 1 a 2. CRhA.
Dilynir holl ganllawiau iechyd a diogelwch.
Llun 05/07Aelodau Grwpiau Llais y Dysgwyr i gwrdd ag aelodau'r Corff Llywodraethol. (Teams)
Llun 05/07 - Gwe 09/07Mabolgampau dosbarthiadau
Maw 06/07Ymweliad addysgiadol Bl6, Abercraf.
Dilynir holl ganllawiau iechyd a diogelwch.
Mer 07/07Jambori yr Urdd, pob dosbarth
Mer 07/07Cyfarfod Rhieni Bl6 gydag Ysgol Glantaf.
17.00 -Sesiwn Gymraeg
18.00 - Sesiwn Saesneg
Iau 08/07Cyfarfod Blynyddol CRhA, 19.15
Gwe 09/07Sioe Bl6. Danfonir gopi o'r Sioe at rieni Bl 6
Gwe 09/07Gwasanaeth dosbarth Meithrin, Derbyn, Bl 3, 4 a 5. Danfonir ffilm o'r gwasanaeth at rieni'r dosbarth.
Llun 12/07 - Gwe 16/07Gwersi Beicio Bl 6
Mawrth 13/07Cyfarfod rhieni newydd y Feithrin a'r Derbyn (Teams)
Mer 14/07Trip Bl3, Parc Biwt
Mer 14/07Athrawon ar gael i drafod adroddiadau cynnydd disgyblion. Rhaid gwneud apwyntiad gyda'r athro dosbarth.
Iau 15/07Disgo Bl6. CRhA.
Dilynir holl ganllawiau iechyd a diogelwch.
Gwe 16/07Gwasanaeth ffarwel Bl 6, p'nawn.
Dilynir holl ganllawiau iechyd a diogelwch.
Gwe 16/07Gwasanaeth Bl 2. Danfonir ffilm o'r gwasanaeth at rieni Bl 2.
Gwe 16/07Ysgol yn gorffen am wyliau'r haf.
Dydd Iau 02/09Diwrnod HMS, dim ysgol i'r plant
Dydd Gwener 03/09Ysgol yn dechrau