Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir pump diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon. Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo un diwrnod HMS ychwanegol yn nhymor yr Haf ar gyfer pob ysgol am y dair blynedd nesaf er mwyn paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 6 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio

Diwrnod HMS 1 – Dydd Gwener, Medi 3ydd 2021

Diwrnod HMS 2 – Dydd Llun, Tachwedd 1af 2021

Diwrnod HMS 3 – Dydd Mercher, Chwefror 2il 2022

Diwrnod HMS 4 – Dydd Mercher, Mai 11eg 2022

Diwrnod HMS 5 – Dydd Mercher, Mehefin 29ain 2022

Diwrnod HMS 6 – Dydd Mercher, Gorffennaf 13eg 2022

 

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor yr Hydref 2021

Dechrau Dydd Gwener 03/09/21.  Hanner Tymor Llun 25/10/21 – Gwener 29/10/21. Tymor yn gorffen Gwener 17/12/21

Tymor y Gwanwyn 2022

Dechrau Dydd Mawrth 04/01/22.  Hanner Tymor Llun 21/02/22 – Gwener 25/2/22. Tymor yn gorffen Gwener 08/04/22

Tymor yr Haf 2022

Dechrau Llun 25/04/22. Calan Mai Dydd Llun 02/05/22. Hanner Tymor Llun 30/05/22 – Gwener 03/06/22. Tymor yn gorffen Dydd Gwener 22/07/22

 

 

DyddiadDigwyddiad
Llun 20/09 - Gwe 24/09Gwersi Beicio Bl 6
Mer 22/09Trip Bl 3, Amgueddfa
Maw 05/10Cyfarfod CRhA, 19.15y.h
Iau 07/10Lluniau unigol, brodyr a chwiorydd. Cwmni Tempest
Mer 13/10Gwasanaeth Diolchgarwch
Gwener 22/10Ysgol yn gorffen am hanner tymor
Llun 01/11Diwrnod HMS, dim ysgol i'r plant.
Mawrth 02/11Ysgol yn dechrau
Llun 08/11, Maw 09/11,Mer 10/11, Iau 11/11, Llun 15/11, Maw 16/11, Iau 17/11Cyfarfodydd Rhieni
Gwener 17/12Ysgol yn gorffen am wyliau'r Nadolig
Llun 04/01/22Ysgol yn dechrau