Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir pump diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 5 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio

Blwyddyn Academaidd 2022 – 2023

Diwrnod HMS 4 – Dydd Mercher, Mehefin 28ain 2023

Diwrnod HMS 5 – Dydd Llun, Gorffennaf 24ain 2023

 

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor y Gwanwyn 2023

Dechrau Dydd Llun 09/01/23.  Hanner Tymor Llun 20/02/23 – Gwener 24/2/23. Tymor yn gorffen Gwener 31/03/23

Tymor yr Haf 2023

Dechrau Llun 17/04/23. Calan Mai Dydd Llun 01/05/23. Gwyl y Banc ychwanegol Llun 08/05. Hanner Tymor Llun 29/05/23 – Gwener 02/06/23. Tymor yn gorffen Dydd Gwener 21/07/23

 

 

 

DyddiadDigwyddiad
Pob p'nawn Llun 16/01 - Llun 27/03Clybiau allgyrsiol 3.30 - 4.30: Lego, Sbaeneg / Ffrangeg
Pob p'nawn Mawrth 17/01 - Maw 27/03Clybiau Allgyrsiol, 3.30 - 4.30: Gwyddoniaeth, Lles
Mer 18/01Ffair Fictorianaidd Bl4, neuadd
Pob p'nawn Mer 18/01 - Mer 29/03Clwb Pel Rwyd, 3.30 - 4.30
Pob p'nawn Iau 19/01 - Iau 30/033.30 - 4.15: Cor
Pob p'nawn Iau 19/01 - 16/02Clwb Pel Droed, 3.30 - 4.30
Pob p'nawn Iau 02/03 - 30/03Clwb Rygbi, 3.30 - 4.30
Gwe 20/01Coed Caerdydd, plannu coed gydag aelodau'r Pwyllgor Eco
Maw 24/01Cyfarfod CRhA, 19.30
Gwe 27/01CRhA, arwerthiant cacennau, dosbarth Derbyn, 3.15, iard gefn
Iau 02/02Diwrnod di-blastig - mwy o anylion i ddilyn
Iau 02/02Swyddog Addysg yr heddlu. Gweithdy Bl 3 a 4
Llun 06/02 - Gwe 10/02Wythnos Iechyd Meddwl Plant
Maw 07/02Diwrnod Diogelwch y Rhyngrwyd
Mer 08/02Eisteddfod Ysgol
Gwe 10/02Dydd Miwsig Cymru
Maw 14/02Swyddog Addysg yr heddlu. Gweithdy Bl 5 a 6
Iau 16/02Cystadleuaeth Bel Droed yr Urdd
Gwe 17/02Hanner Tymor
Mer 01/03Dathliadau Dydd Gwyl Dewi
Iau 02/03Diwrnod y LLyfr
Gwe 03/03 - Gwe 31/03Gwersi Addysg Gorfforol Bl 5 a 6, Neuaddau Chwaraeon Talybont
Sad 04/03Eisteddfod Cylch Canol Caerdydd, Ysgol Glantaf
Mer 08/03 ac Iau 08/033.30 - 18.00
Cyfarfodydd rhieni
Llun13/03 -Gwe 17/03Wythnos Wyddoniaeth
Mer 15/03Eisteddfod Offerynnol
Gwe 17/03Diwrnod Trwynau Coch
Llun 20/03 - Gwe 31/03Gwersi nofio Bl 3
Sad 25/03Eisteddfod Sir a Cherdd Dant
Llun 27/03Cystadleuaeth Rygbi'r Urdd
Iau 30/03Cyfarfod Senedd Ysgolion Cynradd Cymraeg Caerdydd
Gwe 31/03Gwyliau Pasg
Mer 19/04 - Gwe 21/04Ymweliad preswyl Bl 5, Abercraf
Llun 24/04 - Maw 25/04Ymweliad preswyl Bl 4, Storey Arms
Gwe 30/06Mabolgampau, Canolfan NIAC, 9.30 - 12.00