Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir pump diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 5 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio

Blwyddyn Academaidd 2022 – 2023

Diwrnod HMS 1  – Dydd Llun, Medi 5ed 2022

Diwrnod HMS 2 – Dydd Mawrth, Medi 6ed 2022

Diwrnod HMS 3 – Dydd Mercher, Tachwedd 30ain 2022

Diwrnod HMS 4 – Dydd Mercher, Mehefin 28ain 2023

Diwrnod HMS 5 – Dyddiad i ddod

 

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor yr Hydref 2022

Dechrau Dydd Mawrth 06/09/22.  Hanner Tymor Llun 31/10/22 – Gwener 04/11/22. Tymor yn gorffen Gwener 23/12/22

Tymor y Gwanwyn 2023

Dechrau Dydd Llun 09/01/23.  Hanner Tymor Llun 20/02/23 – Gwener 24/2/23. Tymor yn gorffen Gwener 31/03/23

Tymor yr Haf 2023

Dechrau Llun 09/04/23. Calan Mai Dydd Llun 01/05/23. Hanner Tymor Llun 29/05/23 – Gwener 02/06/23. Tymor yn gorffen Dydd Gwener 24/07/23

 

 

 

DyddiadDigwyddiad
Llun 05/09Diwrnod HMS, dim ysgol i'r plant
Maw 06/09Diwrnod HMS, dim ysgol i'r plant
Mer 07/09Ysgol yn dechrau
Maw 13/09 - Maw 25/10Gwersi Ymarfer Corff Bl 3, 4, 5 a 6, Cae Maindy
Llun 19/09 - Gwe 23/09Gwersi seiclo Bl 6
Gwe 30/09 a Llun 03/10Profion Clyw Bl1, 2 a 3
Mer 05/10Gwasanaeth Diolchgarwch
Iau 06/10Lluniau unigolion a brodyr/chwiorydd
Sad 08/10CRhA - Twmpath Dawns
Llun 24/10 - Gwe 28/10Ymweliad Preswyl Bl6, Gwersyll yr Urdd Llangrannog.
Gwe 28/10Hanner Tymor
Llun 07/11Ysgol yn dechrau
Gwe 11/11 - Gwe 16/12Gwersi Ymarfer Corff Bl 5 a 6, Neuaddau Chwaraeon Talybont
Llun 14/11 - Iau 17/11Cyfarfodydd Rhieni
Iau 17/11Brechiad Ffliw
Mer 30/11Diwrnod HMS, dim ysgol i'r plant
Maw 29/11Gwersi Kercraft Bl2
Llun 19/12 - Mer 21/12Gwasanaethau Nadolig - dyddiadau pendant i ddod
Iau 22/12Parti Nadolig y plant
Gwe 23/12Gwyliau Nadolig
Llun 09/01/23Ysgol yn dechrau
Llun 20/03 - Gwe 31/03Gwersi nofio Bl 3
Mer 19/04 - Gwe 21/04Ymweliad preswyl Bl 5, Abercraf
Llun 24/04 - Maw 25/04Ymweliad preswyl Bl 4, Storey Arms