Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir chwech diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 6 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio

 

Blwyddyn Academaidd 2023 – 2024

Diwrnod HMS 6  – Dydd Llun, Gorffennaf 22ain 2024

Blwyddyn Academaidd 2024 – 2025

Diwrnod HMS 1 – Dydd Llun, Medi 2il 2024

Diwrnod HMS 2 – Dydd Mercher, Medi 25ain 2024, HMS CLwstwr Glantaf

Diwrnod HMS 3 – Dydd Mercher, Hydref 2il 2024.

3 HMS arall i ddod

 

 

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor yr Haf 2024

Dechrau Llun 08/04/24. Gwyl y Banc Llun 06/05/24. Hanner Tymor Llun 27/05 – Gwener 31/05/24. Tymor yn gorffen Gwener 19/07/24

Tymor yr Hydref 2024

Dechrau Llun 2/09/24. Hanner Tymor Llun 28/10/24 – Gwener 03/11/24. Tymor yn gorffen Gwener 20/12/24

Tymor y Gwanwyn 2025

Dechrau Llun 06/01/25. Hanner Tymor Llun 24/02 – Gwener 28/02/25. Tymor yn gorffen Gwener 11/04/25

Tymor yr Haf 2025

Dechrau Llun 25/04/25. Gwyl y Banc Llun 05/05/25. Hanner Tymor Llun 26/05 – Gwener 30/05/25. Tymor yn gorffen Gwener 18/07/25

 

 

DyddiadDigwyddiad
Pob dydd Mawrth o 16/04 tan Maw 09/07/24Gwersi Ymarfer Corff Bl 3, 4, 5 a 6, Cae Maindy, p'nawn
LLun 03/06Ysgol yn dechrau
Mercher 05/06Trip Bl 5, Bae Caerdydd
Gwener 07/06Dathliad Bl 4
Iau 13/06CRhA - Diwrnod torri rheolau
Gwe 14/06Cystadleuaeth Criced yr Urdd, Bl 3 a 4, Clwb Criced Caerdydd
Llun 17/06Mabolgampau Bl6, Ysgol Glantaf, 10 - 14.00
Mer 19/06Lluniau dosbarthiadau - Cwmni Ffotograffiaeth Tempest
Iau 20/06Dathliad Bl 1
Mer 26/06Mabolgampau'r ysgol, Canolfan NIAC, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Cyncoed, 9.15 - 12.15, Derbyn - Fl 6
Iau 27/06Diwrnod Blasu Gwersi, Ysgol Glantaf, Bl 6
Sadwrn 29/06Ffair Haf Ysgol Mynydd Bychan
Gwener 28/06Dathliad Bl 5
Mawrth 02/07Noson Agored rhieni Bl 6 a disgyblion Bl 6, Ysgol Glantaf
Mercher 03/07Prynhawn Agored y Derbyn ar gyfer rhieni yn unig, 13.45, neuadd yr ysgol
Iau 04/07Trip Meithrin
Mawrth 09/07Prynhawn Agored i rieni a phlant newydd y Feithrin. Sesiwn 1af: 15.45, 2il sesiwn: 16.15
Mer 10/07Mabolgampau'r Feithrin: bore a'r prynhawn
Mer 10/07Cyfarfodydd Rhieni
Iau 11/07Sioe Bl 6, 18.30, Ysgol Glantaf
Gwener 12/07Trip Bl 6
Mercher 17/07Gwyl Rygbi Traeth, Ynys y Bari
Mercher 17/07Gwasanaethau Meithrin, neuadd yr ysgol: Meithrin bore11.00, Meithrin P'nawn 2.30
Mercher 18/07CRHA Disgo Haf, 18.30
Iau 18/07Parti Plant
Gwe 19/07Ysgol yn gorffen am wyliau'r haf
Llun 22/07Diwrnod HMS, dim ysgol i'r plant
Llun 02/09/24Diwrnod HMS, dim ysgol i'r plant
Mawrth 03/09/24Ysgol yn dechrau i'r plant
Mer 25/09Diwrnod HMS, dim ysgol i'r plant
Mer 02/10Diwrnod HMS, dim ysgol i'r plant
Llun 21/10/24 - 25/10/24Ymweliad Preswyl Bl6, Gwersyll yr Urdd Llangrannog
Mercher 30/04/2025 - Gwener 02/05/2025Ymweliad Preswyl Bl 5, Ffermdy Maes y Fron, Abercraf, Cwm Nedd.
Iau 15/05/2025 - Gwener 16/05/2025Ymweliad Preswyl Bl 4, Storey Arms, Bannau Brycheiniog