Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir chwech diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 6 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio

 

Blwyddyn Academaidd 2023 – 2024

Diwrnod HMS 1 – Dydd Llun, Medi 4ydd 2023

Diwrnod HMS 2 – Dydd Mercher, Medi 13eg 2023

Diwrnod HMS 3 – Dydd Iau, Medi 28ain, 2023

Diwrnod HMS 4 – Dydd Mercher, Tachwedd 22ain 2023

Diwrnod HMS 5 – Dydd Llun, Gorffennaf 22ain

Diwrnod HMS 6  – Dyddiad i ddod

 

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor yr Hydref 2023

Dechrau Llun 04/09/23. Hanner Tymor Llun 30/10/23 – Gwener 03/11/23. Tymor yn gorffen Gwener 22/12/23

Tymor y Gwanwyn 2024

Dechrau Llun 08/01/24. Hanner Tymor Llun 12/02 – Gwener 16/02/24. Tymor yn gorffen Gwener 22/03/24

Tymor yr Haf 2024

Dechrau Llun 08/04/24. Gwyl y Banc Llun 06/05/24. Hanner Tymor Llun 27/05 – Gwener 31/05/24. Tymor yn gorffen Gwener 19/07/24

 

 

 

DyddiadDigwyddiad
Mer 13/09Diwrnod HMS, dim ysgol i'r plant
Gwe 15/09CRhA - Arwerthiant gwisg ysgol ail law, iard gefn yr ysgol, 15.15.
Llun 18/09 - Gwe 22/09Gwersi Seiclo, Bl 6
Maw 19/09 tan Maw 24/09Gwersi Ymarfer Corff Bl 3, 4, 5 a 6, Cae Maindy, prynhawn.
Gwe 22/09Brechlyn Ffliw
Maw 26/09Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd
Iau 28/09Diwrnod HMS Clwstwr, dim ysgol i'r plant
Mer 04/10Gwasanaeth Diolchgarwch
Maw 03/10, Mer 04/10, Iau 05/10Nosweithiau Cwricwlaidd.
Mwy o fanylion i ddilyn
Gwe 06/10Lluniau brodyr a chwiorydd
Maw 10/10Noson Rieni Bl6, Ysgol Glantaf. Cyflwyniad Cymraeg: 5.00, cyflwyniad Saesneg: 6.00. Rhieni'n unig.
Mer 11/10Diwrnod Awduron: dathlu gwaith yr awduron T Llew Jones a Roald Dahl
Gwe 20/10Diwrnod chwaraeon Bl6, Ysgol Glantaf, Pel Droed, 10.00 - 14.00
Llun 23/10 - Gwe 27/10Ymweliad preswyl Bl 6, Gwersyll yr Urdd Llangrannog
Gwe 27/10Diwrnod Hawliau Plant, aelodau Cyngor Ysgol
Gwe 27/10Ysgol yn gorffen am hanner tymor
Llun 06/11Ysgol yn dechrau
Wythnos yn dechrau 06/11 tan 12/04/24Gwersi Ymarfer Corff Bl 3 a 4 yn yr ysgol
Pob dydd Mawrth o 07/11 - Maw 06/02/24Gwersi Ymarfer Corff Bl 5 a 6, Neuadd chwaraeon Talybont
Iau 09/11Cystadleuaaeth Bel Rwyd yr Urdd, Merched. Neuadd Chwaraeon Talybont.
Iau 09/11Cerddorfa Clwstwr Unedig, Ysgol Glantaf, 10.00 - 16.30. Mwy o fanylion i ddilyn
Gwe10/11Gweithdy 'Scriblwyr Cymraeg', Prifysgol Caerdydd Bl 5
Llun13/11 - Gwe 17/11Wythnos Gwrthfwlio
Mer 15/11 ac Iau 16/11Cyfarfodydd Rhieni
Mer 22/11Diwrnod HMS, dim ysgol i'r plant
Iau 07/12Cystadleuaeth Bel Rwyd Cymysg yr Urdd, Neuadd Chwaraeon Talybont,
Llun 18/12Diwrnod Chwaraeon Bl6, Ysgol Glantaf, 10 - 14.00, Hoci
Iau 21/12Parti Nadolig y plant. Mwy o fanylion i ddilyn.
Gwe 22/12Ysgol yn gorffen am wyliau'r Nadolig
Llun 08/01/24Ysgol yn dechrau
Llun 05/02 - Gwe 09/02Wythnos Iechyd Meddwl Plant
Maw 06/02Cystadleuaeth Bel Droed Cymysg yr Urdd Bl 5 a 6, Cae 3GLeckwith.
Mer 07/02Diwrnod chwaraeon Bl 6, Ysgol Glantaf, 10 - 14.00, Rygbi
Gwe 09/02Dydd Miwsig Cymru
Gwe 09/02Ysgol yn gorffen am hanner tymor
Llun19/02Ysgol yn dechrau
Wythnos yn dechrau 19/02 tan 12/04/24Gwersi Ymarfer Corff Bl5 a 6 yn yr ysgol.
Maw 20/02Cystadleuaeth Bel Droed yr Urdd i ferched Bl 5 a 6. Cae 3G Leckwith
Gwe 01/03Dathliadau Dydd Gwyl Dewi
Mer 06/03 ac Iau 07/03Cyfarfodydd Rhieni
Iau 07/03Diwrnod y Llyfr
Gwe 22/03Gwyliau Pasg
Llun 08/04Ysgol yn dechrau
Iau 11/04Cystadleuaeth Rygbi Tag Cymysg yr Urdd, Bl 3 a 4, Parc Trelai
Iau 11/04Cystadleuaeth Rygbi Tag yr Urdd i ferched Bl 5 a 6, Parc Trelai.
Llun 15/04Cystadleuaeth Rygbi Cymysg Bl 5 a 6 yr Urdd, Caeau Pontcanna
Pob dydd Mawrth o 16/04 tan Maw 09/07/24Gwersi Ymarfer Corff Bl 3, 4, 5 a 6, Cae Maindy, p'nawn
Mer 17/04 - Gwe 19/04Ymweliad Preswyl Bl 5, Ffermdy Maes y Fron, Abercraf, Cwm Nedd.
Llun 22/04 - Maw 23/04Ymweliad Preswyl Bl 4, Storey Arms, Bannau Brycheiniog
Gwe 10/05Diwrnod chwaraeon Bl 6, Ysgol Glantaf, 10 - 14.00, Pel Rwyd
Gwe 24/05Ysgol yn gorffen am hanner tymor Sulgwyn
Llun 27/05 - Sad 01/06/24Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Maldwyn.
LLun 03/06Ysgol yn dechrau
Gwe 14/06Cystadleuaeth Criced yr Urdd, Bl 3 a 4, Clwb Criced Caerdydd
Llun 17/06Mabolgampau Bl6, Ysgol Glantaf, 10 - 14.00
Iau 27/06Diwrnod Blasu Gwersi, Ysgol Glantaf, Bl 6
Mer 10/07Cyfarfodydd Rhieni
Gwe 19/07Ysgol yn gorffen am wyliau'r haf
Llun 22/07Diwrnod HMS, dim ysgol i'r plant