Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir chwech diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 6 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio

 

Blwyddyn Academaidd 2023 – 2024

Diwrnod HMS 1 – Dydd Llun, Medi 4ydd 2023

Diwrnod HMS 2 – Dydd Mercher, Medi 13eg 2023

Diwrnod HMS 3 – Dydd Iau, Medi 28ain, 2023

Diwrnod HMS 4 – Dydd Mercher, Tachwedd 22ain 2023

Diwrnod HMS 5 – Dydd Iau, Ionawr 18fed 2024

Diwrnod HMS 6  – Dydd Llun, Gorffennaf 22ain 2024

 

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor yr Hydref 2023

Dechrau Llun 04/09/23. Hanner Tymor Llun 30/10/23 – Gwener 03/11/23. Tymor yn gorffen Gwener 22/12/23

Tymor y Gwanwyn 2024

Dechrau Llun 08/01/24. Hanner Tymor Llun 12/02 – Gwener 16/02/24. Tymor yn gorffen Gwener 22/03/24

Tymor yr Haf 2024

Dechrau Llun 08/04/24. Gwyl y Banc Llun 06/05/24. Hanner Tymor Llun 27/05 – Gwener 31/05/24. Tymor yn gorffen Gwener 19/07/24

 

 

 

DyddiadDigwyddiad
Wythnos yn dechrau 06/11 tan 12/04/24Gwersi Ymarfer Corff Bl 3 a 4 yn yr ysgol
Pob dydd Mawrth o 07/11 - Maw 06/02/24Gwersi Ymarfer Corff Bl 5 a 6, Neuadd chwaraeon Talybont
Mer 31/01 ac Iau 01/02Eisteddfod Ysgol
Iau 01/02Cyfarfod Senedd Ysgolion Caerdydd, Senedd.
Gwe 02/02Trip Bl 5, Castell Caerdydd
Gwe 02/02Gwisgo Coch i Felindre
Llun 05/02 - Gwe 09/02Wythnos Iechyd Meddwl Plant
Maw 06/02Cystadleuaeth Bel Droed Cymysg yr Urdd Bl 5 a 6, Cae 3GLeckwith.
Mer 07/02Diwrnod chwaraeon Bl 6, Ysgol Glantaf, 10 - 14.00, Rygbi
Gwe 09/02Dydd Miwsig Cymru
Gwe 09/02Trip Bl 2, Techniquest
Gwe 09/02Ysgol yn gorffen am hanner tymor
Llun19/02Ysgol yn dechrau
Iau 22/02 ac Iau 29/02Gwersi Kerbcraft Bl 2
Sad 24/02Eisteddfod Cylch Canol Caerdydd, Ysgol Glantaf
Wythnos yn dechrau 19/02 tan 12/04/24Gwersi Ymarfer Corff Bl5 a 6 yn yr ysgol.
Maw 20/02Cystadleuaeth Bel Droed yr Urdd i ferched Bl 5 a 6. Cae 3G Leckwith
Maw 20/02Eisteddfod Offerynnol, Gwersyll yr Urdd, Bae Caerdydd
Maw 27/02Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith
Gwe 01/03Dathliadau Dydd Gwyl Dewi
Llun 04/03Eisteddfod Dawns
Maw 05/03Rownd derfynol cystadleuaeth Bel Droed Caerdydd a'r Fro
Mer 06/03 ac Iau 07/03Cyfarfodydd Rhieni
Iau 07/03Diwrnod y Llyfr
Sad 09/03Eisteddod Sir a Cherdd Dant Caerdydd a'r Fro
Llun 11/03 - Gwe 22/03Gwersi nofio Bl 3, Pwll nofio Maendy, 1.45 - 2.30
Iau 21/03Disgo CRhA
Fri 22/03Dathliad Dosbarth Derbyn
Gwe 22/03Gwyliau Pasg
Llun 08/04Ysgol yn dechrau
Iau 11/04Cystadleuaeth Rygbi Tag Cymysg yr Urdd, Bl 3 a 4, Parc Trelai
Iau 11/04Cystadleuaeth Rygbi Tag yr Urdd i ferched Bl 5 a 6, Parc Trelai.
Llun 15/04Gwaith cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd mewn i'r ysgol erbyn heddiw.
Llun 15/04Cystadleuaeth Rygbi Cymysg Bl 5 a 6 yr Urdd, Caeau Pontcanna
Pob dydd Mawrth o 16/04 tan Maw 09/07/24Gwersi Ymarfer Corff Bl 3, 4, 5 a 6, Cae Maindy, p'nawn
Mer 17/04 - Gwe 19/04Ymweliad Preswyl Bl 5, Ffermdy Maes y Fron, Abercraf, Cwm Nedd.
Llun 22/04 - Maw 23/04Ymweliad Preswyl Bl 4, Storey Arms, Bannau Brycheiniog
Mer 24/04Diwrnod HMS, dim ysgol i'r plant
Gwe 10/05Diwrnod chwaraeon Bl 6, Ysgol Glantaf, 10 - 14.00, Pel Rwyd
Gwe 24/05Llun ysgol gyfan i ddathlu 30 mlynedd o addysg yn Ysgol Mynydd Bychan
Gwe 24/05Ysgol yn gorffen am hanner tymor Sulgwyn
Llun 27/05 - Sad 01/06/24Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Maldwyn.
LLun 03/06Ysgol yn dechrau
Gwe 14/06Cystadleuaeth Criced yr Urdd, Bl 3 a 4, Clwb Criced Caerdydd
Llun 17/06Mabolgampau Bl6, Ysgol Glantaf, 10 - 14.00
Mer 19/06Lluniau dosbarthiadau - Cwmni Ffotograffiaeth Tempest
Mer 26/06Mabolgampau'r ysgol, Canolfan NIAC, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Cyncoed, 9.15 - 12.15, Derbyn - Fl 6
Iau 27/06Diwrnod Blasu Gwersi, Ysgol Glantaf, Bl 6
Mer 10/07Mabolgampau'r Feithrin: bore a'r prynhawn
Mer 10/07Cyfarfodydd Rhieni
Iau 11/07Sioe Bl 6, 18.30, Ysgol Glantaf
Gwe 19/07Ysgol yn gorffen am wyliau'r haf
Llun 22/07Diwrnod HMS, dim ysgol i'r plant