Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir pump diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 5 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio

Blwyddyn Academaidd 2022 – 2023

Diwrnod HMS 4 – Dydd Mawrth, Mai 9fed 2023

Diwrnod HMS 5 – Dydd Mercher, Mehefin 28ain 2023

Diwrnod HMS 6 – Dydd Llun, Gorffennaf 24ain 2023

 

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor y Gwanwyn 2023

Dechrau Dydd Llun 09/01/23.  Hanner Tymor Llun 20/02/23 – Gwener 24/2/23. Tymor yn gorffen Gwener 31/03/23

Tymor yr Haf 2023

Dechrau Llun 17/04/23. Calan Mai Dydd Llun 01/05/23. Gwyl y Banc ychwanegol Llun 08/05. Hanner Tymor Llun 29/05/23 – Gwener 02/06/23. Tymor yn gorffen Dydd Gwener 21/07/23

 

 

 

DyddiadDigwyddiad
Pob p'nawn Llun 16/01 - Llun 27/03Clybiau allgyrsiol 3.30 - 4.30: Lego, Sbaeneg / Ffrangeg
Pob p'nawn Mawrth 17/01 - Maw 27/03Clybiau Allgyrsiol, 3.30 - 4.30: Gwyddoniaeth, Lles
Pob p'nawn Mer 18/01 - Mer 29/03Clwb Pel Rwyd, 3.30 - 4.30
Pob p'nawn Iau 19/01 - Iau 30/033.30 - 4.15: Cor
Pob p'nawn Iau 02/03 - 30/03Clwb Rygbi, 3.30 - 4.30
Gwe 03/03 - Gwe 31/03Gwersi Addysg Gorfforol Bl 5 a 6, Neuaddau Chwaraeon Talybont
Mer 08/03 ac Iau 09/033.30 - 18.00
Cyfarfodydd rhieni
Gwe 10/03CRhA, arwethiant cacennau Bl 4
Llun 13/02Trip Bl 4, Cerddorfa Cymru, Canolfan Mileniwm
Llun13/03 -Gwe 17/03Wythnos Wyddoniaeth
Maw 14/03Cyfarfod rhieni Bl4, Storey Arms, 18.00
Mer 15/03Eisteddfod Offerynnol
Gwe 17/03CRhA, Noson Cwis a Chyri
Gwe 17/03Diwrnod Trwynau Coch
Llun 20/03 - Gwe 31/03Gwersi nofio Bl 3
Gwe 24/03Gweithdy 'Cracio'r Pasg', Eglwys Efengylaidd, Bl 5
Sad 25/03Eisteddfod Sir a Cherdd Dant, Ysgol Bro Morgannwg
Llun 27/03Cystadleuaeth Rygbi'r Urdd, Caeau Pontcanna, 9 - 4
Iau 30/03Disgo CRhA, iard yr ysgol
Iau 30/03Cyfarfod Senedd Ysgolion Cynradd Cymraeg Caerdydd
Gwe 31/03Gwyliau Pasg
Llun 17/04Ysgol yn dechrau
Llun 17/04Gweithdy Swyddog Addysg yr Heddlu, Bl 5 a 6
Mer 19/04 - Gwe 21/04Ymweliad preswyl Bl 5, Abercraf
Gwe 21/04Lluniau Dosbarth Derbyn a Bl 6
Llun 24/04 - Maw 25/04Ymweliad preswyl Bl 4, Storey Arms
Gwe 28/04CRhA, arwerthiant cacennau Bl 1
Maw 02/05Gweithdy gan Swyddog Addysg yr Heddlu, Bl 1 a 2
Mer 03/05Diwrnod cau Cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd
Llun 08/05Gwyl y Banc ychwanegol
Maw 09/05HMS, dim ysgol i'r plant
Sad 13/05CRhA - Diwrnod i wneud gwahaniaeth
Gwe 19/05CRhA - arwerthiant cacennau Bl 2
Llun 22/05Gweithdygan Swyddog Addysg yr Heddlu, Bl 6
Gwe 26/05Hanner Tymor
Llun 29/05 - Sad 03/06Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Sir Gaerfyrddin
Iau 15/06Lluniau Meithrin bore a phrynhawn, Bl1, 2, 3, 4 a 5
Mer 21/06Diwrnod Pontio Bl 6, Ysgol Glantaf
Maw 27/06Noson Agored Bl 6, Glantaf
Mer 28/06Diwrnod HMS, dim ysgol i'r plant
Iau 29/06Diwrnod di-wisg am gyfraniad at y stondin Tombola, Ffair Haf YMB
Gwe 30/06Mabolgampau, Canolfan NIAC, 9.30 - 12.00
Sad 01/07Ffair Haf YMB
Llun 03/07Diwrnod pontio Bl 6, Ysgol Glantaf, chwaraeon
Iau 13/07Ymarfer Sioe Bl6, Glantaf
Iau 13/07Sioe Bl6, Ysgol Glantaf
Gwe 14/07Trip Bl 6
Sat 15/07 and Sun 16/07Tafwyl, Caeau Cooper
Iau 20/07Disgo CRhA
Gwener 21/07Ysgol yn gorffen am wyliau'r haf
Llun 24/07HMS, dim ysgol i'r plant