Calendr

Diwrnodau HMS

Neilltuir pum diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon. Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo un diwrnod HMS ychwanegol yn nhymor yr Haf ar gyfer pob ysgol am y dair blynedd nesaf er mwyn paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir manylion o’r dyddiadau mewn da bryd.

Bydd un o’r 6 diwrnod yn gyfle i gydweithio gyda’r Ysgol Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio

Diwrnod HMS 3 – Llun, Mai 17eg 2021

Diwrnod HMS 4 – Llun, Mehefin 7fed 2021

Diwrnod HMS 5 – Mawrth, Mehefin 8fed 2021

Diwrnod HMS 6 – Mercher, Mehefin 23ain 2021

Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor y Gwanwyn 2021

Dechrau Dydd Llun 04/01/21.  Hanner Tymor Llun 15/02/21 – Gwener 19/2/21. Tymor yn gorffen Gwener 26/03/21

Tymor yr Haf 2021

Dechrau Llun 12/04/21. Calan Mai Dydd Llun 03/05/21. Hanner Tymor Llun 31/05/21 – Gwener 04/06/21. Tymor yn gorffen Dydd Gwener 16/07/21

DyddiadDigwyddiad
Llun 15/03CA2 yn dychwelyd i'r ysgol
Mer 17/03Gwersi Ffrangeg Bl 5 (Teams) gydag athrawon yr Adran Ieithoedd Modern Glantaf
Gwe 19/03Gwersi Almaeneg Bl 6 (Teams) gydag athrawon yr Adran Ieithoedd Modern Glantaf
Gwener 19/03Diwrnod Trwynau Coch
Iau 25/03Gweithdy Fformiwla 1, Bl 6
Gwe 26/03Ysgol yn gorffen ar gyfer gwyliau'r Pasg
Llun 12/04Ysgol Yn dechrau
Iau 15/04LLuniau dosbarth Derbyn a Bl 6, Cwmni Tempest