Cyngor Ysgol

Mae gennym 2 gynrychiolydd o Fl 3 a  4,  4 cynrychiolydd o Fl 5 a 6 chynrychiolydd o Fl 6 ar ein Cyngor Ysgol.

Maent yn cwrdd o leiaf 2 waith y tymor. Maent yn dod â syniadau o’r dosbarthiadau i drafod yn y cyfarfod ac yna adroddir yn ôl ar yr hyn a benderfynwyd yn y cyfarfod.

Maent yn trefnu achlysuron yn ystod y flwyddyn i godi arian ar gyfer prynu rhywbeth i’r ysgol neu i roi tuag at elusen. Cydweithiant yn agos gyda’r Pennaeth a rhanddeiliaid yr ysgol er lles Ysgol Mynydd Bychan.