Meithrin – Dwynwen

Llawlyfr y Feithrin  2022

Athrawon:

Miss Medi Williams: Dydd Llun/Mawrth

 

 

 

 

Mrs Non Bullen: Dydd Mercher – Gwener

                  

 

 

 

Mrs Claire Slessor: Cynorthwywraig Dysgu Dosbarth

 

 

 

 

 

Mrs Cath Maddaford : CDD 

 

 

 

 


Miss Lisa Powell: CDD prynhawn Mercher

 

 

 

 

 

 

Dosbarth Dwynwen

Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Santes Dwynwen. Dyma i chi wybodaeth amdani.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chwedl y Dosbarth – Dwynwen

Mae diwrnod y cariadon yn cael ei ddathlu yng Nghymru ar Ionawr 25, sef Dydd Santes Dwynwen. Yn ôl yr hanes, roedd Dwynwen yn byw yn y bumed ganrif yn un o ferched prydferthaf y brenin Brychan Brycheiniog. Mae sawl fersiwn o’r stori ond yn y fersiwn fwyaf cyffredin mae Dwynwen yn syrthio mewn cariad â Maelon Dafodrill ond mae ei thad eisoes wedi trefnu iddi briodi rhywun arall.

 

Thema y flwyddyn – Fi a fy Myd

 

 

 

 

 

 

 

 

Arlunydd Dosbarth Dwynwen – John Uzzell Edwards

Ysbrydolwyd Uzzell Edwards gan gelf a chrefft Cymraeg a Cheltaidd, gan gynnwys cwiltiau Cymreig, croesfannau Celtaidd a thanysgrifiadau cerrig, teils canoloesol a llawysgrifau hen.

 

Ymarfer Corff – Dydd Mercher 

Sorry, but there aren't any posts in the Meithrin – Dwynwen category yet.

Search