Clybiau ar ôl Ysgol

Cynhelir Clwb ar ôl Ysgol yn ddyddiol rhwng 3.15 a 6.00 pm.

Cwmni Playworks sydd yn gyfrifol am y clwb.

Os am fwy o fanylion cysylltwch â Chwmni Playworks ar:

029 2086 4780

www.playworks-childcare.co.uk