Clybiau ar ôl Ysgol

Clwb Gwarchod

Cynhelir Clwb ar ôl Ysgol yn ddyddiol rhwng 3.15 a 6.00 pm.

Cwmni Playworks sydd yn gyfrifol am y clwb.

Os am fwy o fanylion cysylltwch â Chwmni Playworks ar:

029 2086 4780

www.playworks-childcare.co.uk

Clybiau Allgyrsiol

Mae’r ysgol yn cynnig sawl clwb wythnosol ac mae’r mwyafrif o’r rhain yn cael eu rhedeg yn wirfoddol gan staff yr ysgol.

Dydd / DayClwb / ClubAmser / TimeI bwy? For whom?Ble? Where?
Dydd Llun / MondayClwb Ffrangeg a Sbaeneg / French and Spanish Club3:30 - 4:30Bl 3, 4, 5 a 6Bl 4
Dydd Llun / MondayClwb Lego / Lego Club3:30 - 4:30Bl 1, 2 a 3Bl 5
Dydd Mawrth / TuesdayClwb Lles / Wellbeing Club3:30 - 4:15Derbyn, Bl 1 a 2Bl 1
Dydd Mawrth / TuesdayClwb Gwyddoniaeth / Science Club3:30 - 4:30Bl 3, 4, 5 a 6Bl 6
Dydd Mercher / WednesdayClwb Pêl-Rwyd / Netball Club3:30 - 4:45Bl 4, 5 a 6Neuadd Chwaraeon Ysgol Cathays / Cathays High Sports Hall
Dydd Iau / ThursdayCôr / Choir3:30 - 4:30Bl 3, 4, 5 a 6Neuadd yr Ysgol / School Hall
Dydd Iau / ThursdayClwb Pêl-Droed a Rygbi / Rugby and Football Club3:30 - 4:45Bl 5 a 6Canolfan Maendy / Maindy Centre

 

Ar brynhawniau Llun, cynhelir Clwb Aml-Chwaraeon yr Urdd ar Iard yr Ysgol i ddisgyblion o Flynyddoedd 3 a 4.  Cliciwch yma er mwyn cofrestru eich plentyn.

 

Mae disgyblion Blwyddyn 6 hefyd yn cynnal clybiau i’w cyd-ddisgyblion yn ystod amseroedd cinio.

Dydd / DayBeth? What?
Dydd Llun / MondayClwb Drama / Drama Club
Dydd Mawrth / TuesdayClwb Celf / Art Club
Dydd Mercher / WednesdayClwb Sgiliau Pêl / Ball Skills Club
Dydd Iau / ThursdayClwb Gemau / Games Club
Dydd Gwener / FridayClwb Codio / Coding Club