Criw Cymry Cŵl

Criw Cymry Cŵl 2022-23

Manu Peddar Bl2, Ezra Woodward Bl2, Ava Jones Bl 3, Madoc Cleal Bl 3, Mali Meilak Jones Bl 4, Isaac Hurley Bl 4, Eirlys Ennis Bl 5, Twm Owen Bl 5, Bethan James Bl 6, Megan Kelly Bl 6, Lilly Johnson Bl 6, Eluned Curry Bl 6

Mae’r Criw Cymry Cŵl yn mynd i addysgu gemau buarth i ddisgyblion Allensbank fel eu bod hwy yn medru addysgu digyblion Allensbank. Fe fydd aelodau’r pwyllgor yn cyflwyno system pwyntiau Cymreictod Llysiau’r ysgol i ddisgyblion yr ysgol. Fe fydd yna wobr arbennig i’r Llys sydd yn ennill y mwyaf o bwyntiau yn dymhorol. Mae’r Criw Cymry Cŵl yn gweithio tuag at wobr aur y Siarter Iaith. Llongyfarchwyd llys TAWE am ennill y nifer fwyaf o gownteri siarad Cymraeg. Caiff y llys fuddugol ei wobrwyo gydag amser chwarae ychwanegol & bisgedi a sudd ffrwythau. Gobeithiwn drefnu ymweld ag ysgol Gladstone yn ystod y tymor er mwyn dysgu rhagor o gemau buarth i’w disgyblion nhw. Byddwn yn trefnu ‘brynhawn goffi’ i ddysgwyr yn neuadd yr ysgol ar ddydd Miwsig Cymru (Dydd Gwener y 10fed o Chwefror). Fe fydd y criw Cymry Cwl yn trefnu’r hysbysebu a’r cwestiynau Cymraeg syml i gyflwyno i’r rhieni sy’n dysgu Cymraeg. Gobeithiwn cyflwyno rhai o fandiau cyfoes Cymraeg i’r rhieni yn ystod y prynhawn yn ogystal. I ddathlu Gŵyl Ddewi, rydym wedi penderfynu cynnal cystadleuaeth ‘Celf Cennin!’ sef cyfle i addurno cennin, neu peinitio lluniau o gennin a’u harddangos.