Croeso i Ysgol Mynydd Bychan

Croeso i deulu Ysgol Mynydd Bychan. Bwriad y wefan hon yw eich cynorthwyo chi i fod yn ymwybodol o fywyd prysur a gwaith caled holl randdeiliaid yr ysgol.

O’r fesen derwen a dyf yw ein harwyddair a thrwy gyd-weithio mewn partneriaeth gallwn gyrraedd ein nod – sef ysgol Gymraeg, hapus, ddiogel a llwyddiannus.

llun-ysgol-mynydd-bychan