Gwersi Offerynnol

Cynnigir gwersi cerddoriaeth gan yr ysgol i ddisgyblion Bl 3, 4, 5 a  6.

Mae’r gwersi yn cael eu cynnal yn ystod amser gwersi. Os yw eich plentyn yn cael gwersi offerynnol rhaid iddynt sicrhau eu bod yn dal i fyny gyda’r gwaith a gollwyd y dosbarth.

Rhaid talu am y gwersi o flaen llaw yn dymhorol. Darperir cymorth ariannol i blant sydd yn derbyn cinio am ddim yn yr ysgol.

OfferynTiwtorDiwrnod
GitarMr Andrew MackinLlun
FfidilMr Gareth DaviesLlun
Chwythbrennau - FfliwtMiss Anne Lawson JonesMawrth
Allweddell a DrymiauMr Mark CheekMercher
TelynMrs Eluned HenryIau
LlaisMiss Holly ClarkeIau
PresMr Dewi GriffithsGwener