Gwersi Offerynnol

Cynnigir gwersi cerddoriaeth gan yr ysgol i ddisgyblion Bl 3, 4, 5 a  6.

Mae’r gwersi yn cael eu cynnal yn ystod amser gwersi. Os yw eich plentyn yn cael gwersi offerynnol rhaid iddynt sicrhau eu bod yn dal i fyny gyda’r gwaith a gollwyd y dosbarth.

Rhaid talu am y gwersi o flaen llaw yn dymhorol. Darperir cymorth ariannol i blant sydd yn derbyn cinio am ddim yn yr ysgol.

OfferynTiwtorDiwrnod
Chwythbrennau Mrs Imogen KolefusLlun
Allweddell Mr James GrindleLlun
FfidilMr Gareth DaviesMercher
PresMr Dewi GriffithsMercher
GitarMr Andrew MackinIau
TelynMrs Eluned HenryIau
DrymiauMr Rhys MatthewsIau