Cymuned yr Ysgol

Siop Cant a Mil

– Gwerthu llyfrau Cymraeg

https://cantamil.com/

Maindy

– Nofio a Chwaraeon

Talybont

– Chwaraeon

Global Gardens

– Gwaith Ysgol Goedwig

NIAC

– Mabolgampau

Ysgol Cathays ac Ysgolion lleol yr ardal

– Cyngherddau amrywiol

Eglwysi Lleol

– Gwasnaethau Nadolig, Gwasanaeth Ewyllys Da

Llyfrgell Cathays