Adnoddau Darllen

Rhestrau Darllen

Mae athrawon pob dosbarth wedi creu rhestr o lyfrau sy’n cyd-fynd gyda themâu eu blynyddoedd.

Cofiwch bod modd prynu neu archebu unrhyw lyfr Cymraeg o Siop Cant a Mil dros y ffordd i’r ysgol.

https://cantamil.com/

Blwyddyn 6

Cymraeg:
Ta-ta Tryweryn
Hanes yn y Tir
Cymry o Fri
Y Chwedegau Ych-a-Fi
Y Bachgen, Y Wahadden, Y Llwynog a’r Ceffyl
WAW! Gwyddoniaeth

Saesneg:
If I Ran the Country
Earth Heroes
You Are a Champion – Marcus Rashford
The Boy, The Mole, The Fox and The Horse

Blwyddyn 5

Cymraeg:
Llyfr Trist Michael Rosen
Fi ac Aaron Ramsey – Manon Steffan Ros
Fi a Joe Allen – Manon Steffan Ros
Hunllef o Anrheg – Graham Howells
Pluen – Manon Steffan Ros
Nye – Manon Steffan Ros
10 Stori o Hanes Cymru – Ifan Morgan Jones
Genod Gwych a Merched Medrus – Medi Jones-Jackson
Sw Sara Mai – Casia WiliamGwil Garw – Huw Aron
Clem – Alex T Smith
Saesneg:
The Bubble Boy  – Stewart Foster
When the Sky Falls – Philip Earle
The Missing – Michael Rosen
Wonder – R.J Palacio
George’s Marvellous Medicine – Roald Dahl
Windrush Child – Benjamin Zephaniah
The Clockwork Crow – Catherine Fisher
The Nightbus Hero – Onjali Q Rauf

Blwyddyn 4

 

Blwyddyn 3

Cymraeg:
Helfa fawr y Deinosoriaid
Cadi a’r Celtiaid – Bethan Gwanas
Eira Mawr – Jane Hissey
Ai Ysbryd? – Mair Wynn Hughes
Arwr y Rhufeiniaid – Steve Barlow
Celtiaid – Leolnie Pratt
Rhufeiniaid – Leonie Pratt
Beth wyddom am y Celtiaid? – Hazel Mary Martell
Tadi a’i theulu yn Isca Rhufeinig – John Evans
Saesneg:
What the Roman’s did for us – Alison Hawes
The Twits – Roald Dahl
Never let a Diplodocus draw – Rashmi Sirdehpane
Never show a T-rex a book – Rashmi Sirdehpane
Britain through the Celts – Hazel Mary Martell

 

Blwyddyn 2

 

Blwyddyn 1

Cyfres Rala Rwdins
Rala Rwdins – Y coedwig (ffeithiol)
Rala Rwdins – Adar (ffeithiol)
Rala Rwdins – trychfilod (ffeithiol)
Stori Blodeuwedd
We ai waldo wych
AAAA Corryn
Y Lindysyn Llwglyd
Cyfrinach y Fuwch Goch Gota
Stori Geni y Nadolig
Mynd i’r Deintydd
Mynd i’r Doctor
Sam Tân
Y sgerbyde
Sbwriel Sbango
Llanast!
Rapsgaliwn – Lori Ludw

Dosbarth Derbyn

 

Meithrin

Elfed (Elmer)
Yr Anghenfil Lliw (The Colour Monster)
Y Feipen Enfawr (The Enormous Turnip)
Y Tair Arth (Goldilocks and the Three Bears)
Jac a’r Goeden Ffa (Jack and the Beanstalk)
Y Siop Anifeiliaid Anwes (The Great Pet Sale)
Rydyn ni’n Mynd i Hela Arth (We’re Going on a Bear Hunt) 

 

Adnoddau i gefnogi darllen

Caneuon a Straeon i wrando arnyn nhw

Tric a Chlic (Gwybodaeth am gynllun ffoneg sy’n cael ei ddefnyddio yn yr ysgol)

Tric a Chlic ar Youtube 

Amser Stori Atebol 

Ditectif Geiriau (Adnoddau i helpu’r plant i ymgyfarwyddo gyda’r math o gwestiynau sy’n ymddangos yn yr Asesiadau Darllen Personol)

Coeden Ddarllen Rhydychen (Fersiynau digidol o’r gyfres ddarllen sy’n cael ei defnyddio yn yr ysgol)

Gweiddi (Cylchgrawn Cymraeg – addas ar gyfer Blwyddyn 6)

Adolygiadau

Dewch yn ôl yn fuan i ddarllen adolygiadau’r plant o lyfrau y maen nhw wedi bod yn eu darllen a’u mwynhau.