Blwyddyn 6 – Llywelyn ein Llyw Olaf

Athro: Tomos Rogers
Ymarfer Corff: Prynhawniau Dydd Gwener

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llywelyn Ein llyw Olaf

Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Llywelyn ein Llyw Olaf. Dyma i chi wybodaeth amdano.
Llywelyn ap Gruffydd oedd ŵyr Llywelyn Fawr drwy ei fab Gruffydd. Llywelyn oedd yr olaf o linach tywysogion Gwynedd i geisio uno Cymru ac fe gaiff ei alw’n Llywelyn Ein Llyw Olaf. Rhwng 1267- 77 roedd Llywelyn yn arwain dros dri chwarter Cymru ond, ar yr 11eg o Ragfyr 1282, lladdwyd Llywelyn mewn brwydr yng Nghilmeri ger Llanfair-ym-Muallt gan filwyr Brenin Edward I, er nad oedden nhw’n gwybod ar y pryd pwy oedden nhw wedi ei ladd.

 

 

 

 


Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – T. Llew Jones

Roedd Thomas Llewelyn Jones (11eg o Hydref 1915 – 9fed o Ionawr 2009) yn fardd Cymraeg, gyda dros hanner canrif o yrfa ym myd ysgrifennu. Ef oedd un o’r beirdd plant mwyaf poblogaidd a chynhyrchiol yn y Gymraeg. Roedd yn cael ei adnabod fel T. Llew Jones.Dethlir bywyd a gwaith T. Llew Jones bob blwyddyn ar ddiwrnod ei ben blwydd, sef 11 Hydref.

 

 

 

 

Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Benjamin Zephaniah

Bardd plant fegan, rastafarian yw Dr Benjamin Zephaniah. Yn ei gerddi, mae Benjamin Zephaniah yn galw am gydraddoldeb hiliol ac mae ei dreftadaeth Jamaican yn dylanwadi’n gryf ar ei farddoniaeth. Yn 2015 galwodd am ddysgu Cymraeg a Chernyw mewn ysgolion yn Lloegr, gan ddweud “Mae Hindi, Tsieinëeg a Ffrangeg yn cael eu haddysgu mewn ysgolion, felly pam ddim Cymraeg? A pham na Chernyw? Maen nhw’n rhan o’n diwylliant.”