Rhieni

Yma, fe ddewch o hyd i adnoddau fydd o gymorth i chi wrth gefnogi eich plant i ddatblygu’r sgiliau llythrennedd a rhifedd angenrheidiol.

Cyffredinol

  • Llyfr cyswllt cartref ‘Taro’r Targed’
  • Cwricwlwm 2015

Rhifedd

  • Profion ‘Rhifau Rhagorol’
  • Llawlyfr Rhifedd
  • Adnoddau Rhifedd Dysgu Cymru

Llythrennedd

  • Llawlyfr ‘Darllen yw’r Allwedd’
  • Sillafu Geiriau Allweddol
  • Rhestr Ddarllen