Numeracy Videos

Clic Lefel 2 – Adio DU+U – Addition TU+U from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Clic Lefel 2 – Adio dau o luosrifau 10 – Adding two multiples of 10 from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Clic Lefel 3 – Adio CDU+CDU – Addition HTU+HTU from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Clic Lefel 4 – Adio degolion – Adding decimals from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Clic Lefel 5 – Adio degolion – Adding decimals from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Clic Lefel 2 – Tynnu DU-U / Subtraction TU-U from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Clic Lefel 3 – Tynnu CDU-CDU / Subtraction HTU-HTU from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Clic Lefel 4 – Tynnu Degolion / Subtracting Decimals from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Clic Lefel 5 – Tynnu Degolion / Subtracting Decimals from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Clic Lefel 3 – Lluosi DUxU – Multiplying TU x U from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Clic Lefel 3 – Lluosi lluosrifau o 10 / Multiplying multiples of 10 from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Clic Lefel 4 – Lluosi DU x DU / Multiplying TU x TU from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Clic Lefel 4 – Lluosi degolion gyda rhif cyfan / Multiplying decimals with a whole number from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Clic Lefel 5 – Lluosi CDU x DU / Multiplying HTU x TU from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Clic Lefel 5 – Llusoi Degolion / Multiplying Decimals from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Clic Lefel 3 – Rhannu DU gyda U / Divide TU with U from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Clic Lefel 4 – Rhannu CDU gyda U / Divide HTU with U from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Clic Lefel 5 – Rhannu CDU gyda DU / Dividing HTU with TU from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Clic Lefel 5 – Rhannu gyda degolion / Dividing with decimals from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.