PTA

Noson Ffilm  Iau 16/05, yn yr ysgol, 18.15

Diwrnod Torri Rheolau, Iau 13/06

Ffair Haf, Sadwrn 29/06

Disgo Haf, Iau 18/07, 18.30