Cyfleusterau Lleol

Maindy

– Nofio a Chwaraeon

Talybont

– Chwaraeon

NIAC

– Mabolgampau

Ysgol Cathays ac Ysgolion lleol yr ardal

– Cyngerdd unwaith y flwyddyn a dathlu Diwrnod Ewyllys

Eglwysi Lleol

Gwasnaethau Nadoligm Eglwys Highfields, Monthermer Road

Llyfrgell Cathays

Siop Ffrwyth

– Ar gyfer prynu ffrwyth y Feithrin

Siop Cant a Mil

– Gwerthu llyfrau Cymraeg