Blwyddyn 6 – Llywelyn ein Llyw Olaf

Athro: Tomos Rogers
Ymarfer Corff: Prynhawniau Dydd Gwener

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llywelyn Ein llyw Olaf

Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Llywelyn ein Llyw Olaf. Dyma i chi wybodaeth amdano.
Llywelyn ap Gruffydd oedd ŵyr Llywelyn Fawr drwy ei fab Gruffydd. Llywelyn oedd yr olaf o linach tywysogion Gwynedd i geisio uno Cymru ac fe gaiff ei alw’n Llywelyn Ein Llyw Olaf. Rhwng 1267- 77 roedd Llywelyn yn arwain dros dri chwarter Cymru ond, ar yr 11eg o Ragfyr 1282, lladdwyd Llywelyn mewn brwydr yng Nghilmeri ger Llanfair-ym-Muallt gan filwyr Brenin Edward I, er nad oedden nhw’n gwybod ar y pryd pwy oedden nhw wedi ei ladd.

 

 

 

 


Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – T. Llew Jones

Roedd Thomas Llewelyn Jones (11eg o Hydref 1915 – 9fed o Ionawr 2009) yn fardd Cymraeg, gyda dros hanner canrif o yrfa ym myd ysgrifennu. Ef oedd un o’r beirdd plant mwyaf poblogaidd a chynhyrchiol yn y Gymraeg. Roedd yn cael ei adnabod fel T. Llew Jones.Dethlir bywyd a gwaith T. Llew Jones bob blwyddyn ar ddiwrnod ei ben blwydd, sef 11 Hydref.

 

 

 

 

Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Benjamin Zephaniah

Bardd plant fegan, rastafarian yw Dr Benjamin Zephaniah. Yn ei gerddi, mae Benjamin Zephaniah yn galw am gydraddoldeb hiliol ac mae ei dreftadaeth Jamaican yn dylanwadi’n gryf ar ei farddoniaeth. Yn 2015 galwodd am ddysgu Cymraeg a Chernyw mewn ysgolion yn Lloegr, gan ddweud “Mae Hindi, Tsieinëeg a Ffrangeg yn cael eu haddysgu mewn ysgolion, felly pam ddim Cymraeg? A pham na Chernyw? Maen nhw’n rhan o’n diwylliant.”

 

 

 

Wednesday, October 7th, 2020

Chwedl y Dosbarth 

Y Mabinogi yw chwedlau hynaf ac enwocaf Cymru, a’r Pedair Cainc yw straeon craidd y chwedlau hyn. Er iddyn nhw gael eu hysgrifennu ar femrwn tua wyth canrif yn ôl, bu storïwyr yn eu hadrodd ar lafar sawl canrif cyn hynny. Mae’r chwedlau wedi para cyhyd am eu bod yn dal i allu cydio yn y dychmyg â’u hud a lledrith, eu hantur, eu rhamant a’u rhyfeddodau unigryw. Branwen yw’r prif gymeriad yn yr ail o bedair cainc y mabinogi, Branwen ferch Llyr.

 

 

 

 

Artist y Dosbarth – Elfyn Lewis

Ganwyd Elfyn ym Mhorthmadog. Mae bellach yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Yn ystod ei yrfa 25 mlynedd mae wedi ennill nifer o wobrau am ei baentiadau gan gynnwys y Fedal Aur am Gelf Gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2009, a gwobr fawreddog Artist y Flwyddyn Cymru yn 2010. Mae hefyd wedi cael ei ethol yn ddiweddar i Academi Frenhinol y Cambrian, Conwy.

 

 

 

 

Adar y Dosbarth – Barcud Coch, Drudwen, Pal

 

 

 

 

 

 

 

 

Anifeiliad y Dosbarth – Bele, Gwiwer Goch, Madfall y Dwr

 

 

 

 

 

 

 

 

Coed y Dosbarth – Derwen, Collen, Celynnen

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodau y Dosbarth – Sawdl y Fuwch, Glas yr Yd, Pabi Cymreig

 

 

 

 

 

 

 

 

Siarter Ddosbarth