Bardd y Dosbarth- Anni Llŷn

 

 

 

 

Mae Anni yn wyneb cyfarwydd iawn i blant Cymru. Mae’n gyflwynwraig, yn awdur ac yn fardd. Ymwelodd Anni â phob sir yng Nghymru, 83 ysgol, a 10 castell yn ystod ei chyfnod fel Bardd Plant Cymru gan ddiddanu, ysbrydoli ac ymgysylltu â dros 6000 o blant. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys gweithdai, taith Siarter Iaith, sioe Cbeebies, perfformiadau yn ystod Gŵyl Llên Plant Caerdydd, dathliadau Roald Dahl 100 Cymru, creu a pherfformio sioe yng Ngŵyl Hanes Cymru i Blant, dathliadau pen-blwydd Y Senedd a phrosiect Neges Ewyllys Da yr Urdd i enwi dim ond rhai.

Dyma linc ar gyfer gwrando ar Anni LLyn yn adrodd un o’i cherddi – ‘Diwrnod Cynta’r Tymor’. Dyma hefyd gopi o’r gerdd.

https://www.bbc.co.uk/programmes/p0318xj0