Bardd Dosbarth Gelert

Bardd Dosbarth Gelert yw Tudur Dylan Jones.

Mae Tudur Dylan Jones yn Brifardd oherwydd ei fod wedi ennill y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym 1995 ac yn 2005. Roedd e hefyd yn Fardd Plant Cymru rhwng 2004 a 2005.