Wednesday, October 7th, 2020

Chwedl y Dosbarth 

Y Mabinogi yw chwedlau hynaf ac enwocaf Cymru, a’r Pedair Cainc yw straeon craidd y chwedlau hyn. Er iddyn nhw gael eu hysgrifennu ar femrwn tua wyth canrif yn ôl, bu storïwyr yn eu hadrodd ar lafar sawl canrif cyn hynny. Mae’r chwedlau wedi para cyhyd am eu bod yn dal i allu cydio yn y dychmyg â’u hud a lledrith, eu hantur, eu rhamant a’u rhyfeddodau unigryw. Branwen yw’r prif gymeriad yn yr ail o bedair cainc y mabinogi, Branwen ferch Llyr.

 

 

 

 

Artist y Dosbarth – Elfyn Lewis

Ganwyd Elfyn ym Mhorthmadog. Mae bellach yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Yn ystod ei yrfa 25 mlynedd mae wedi ennill nifer o wobrau am ei baentiadau gan gynnwys y Fedal Aur am Gelf Gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2009, a gwobr fawreddog Artist y Flwyddyn Cymru yn 2010. Mae hefyd wedi cael ei ethol yn ddiweddar i Academi Frenhinol y Cambrian, Conwy.

 

 

 

 

Adar y Dosbarth – Barcud Coch, Drudwen, Pal

 

 

 

 

 

 

 

 

Anifeiliad y Dosbarth – Bele, Gwiwer Goch, Madfall y Dwr

 

 

 

 

 

 

 

 

Coed y Dosbarth – Derwen, Collen, Celynnen

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodau y Dosbarth – Sawdl y Fuwch, Glas yr Yd, Pabi Cymreig

 

 

 

 

 

 

 

 

Coed y Dosbarth

Wednesday, October 7th, 2020

Derwen, Celynnen, Collen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodau y Dosbarth

Wednesday, October 7th, 2020

Sawdl y Fuwch, Glas yr Yd, Pabi Cymreig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siarter Ddosbarth

Wednesday, October 7th, 2020