Ymarfer Corff

Fe fydd gwersi ymarfer corff Bl.1 yn cael eu cynnal bob prynhawn dydd Mawrth ac Iau o hyn ymlaen.
Cofiwch ddillad cynnes!

Diolch,
Miss Williams