Y Faner Werdd

Llongyfarchiadau anferthol i Miss Roberts a chriw y Cyngor Eco am ennill ‘Y Faner Werdd’ i’r ysgol! Diolch am eich gwaith caled trwy gydol y flwyddyn!