Trefniadau’r tymor newydd

Gobeithio fod pawb wedi mwynhau’r gwyliau! Bydd yr Ysgol ar agor i staff yn unig dydd Mawrth (1/9) a dydd Mercher (2/9) nesaf, ac ar agor i’r disgyblion o ddydd Iau (3/9). Dylai fod pob disgybl Meithrin a Derbyn wedi derbyn gwybodaeth ynglŷn â’u dyddiadau cychwyn. Cofiwch fod y gloch yn canu am 8.55 gyda phlant y Derbyn yn ymgasglu ar yr iard o flaen yr ysgol  a Blynyddoedd 1-6 ar yr iard gefn.