Dathlu’r Celfyddydau

Diolch i Miss Davenport a phawb arall a fu’n cefnogi am eu gwaith gwych yn paratoi’r dathliad o’r Celfyddydau yng Nghapeli Mynwent Cathays brynhawn dydd Mawrth.