Da iawn Freya! Dawnswraig o fri!

Llongyfarchiadau i Freya Tanhai (Bl 3) am orffen yn ail yng nghystadleuaeth dawnsio unigol yng Ngemau Caerdydd.