Taith gerdded o gwmpas yr ardal leol

Fe aethon ni am dro o gwmpas yr ardal leol gan ddilyn map a sylwi ar y strydoedd a’r gwahanol adeiladau yn ein cymuned.

image