System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

Cyhoeddir deilliannau’r system gategoreiddio ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd ar wefan Fy Ysgol Leol ar ddydd Iau, Ionawr yr 28ain.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y system.