Sport Relief

Diolch i Freya a Katie o Flwyddyn 6 am gynnal y gwasanaeth y bore yma yn egluro’r hyn y byddan nhw yn ei wneud i gasglu arian tuag at elusen ‘Sport Relief’ y penwythnos yma. Gwych ferched – a phob lwc! Cliciwch yma os hoffech chi eu noddi i gefnogi eu hymdrechion.