Mabolgampau’r Ysgol

Llongyfarchiadau enfawr i bawb am gystadlu mor frwd yn ein Mabolgampau y bore yma ac yn arbennig i lys Tywi ar eu buddugoliaeth! Diolch i bawb a fu’n rhan o’r trefnu a diolch i’r rhieni am eu cefnogaeth!