GWYBODAETH BWYSIG I RIENI: Profion Cenedlaethol

Cliciwch yma er mwyn gwylio fideo sydd yn egluro’r Profion Cenedlaethol fydd yn cael eu cynnal ym mis Mai.

Cliciwch ar y ddolen isod er mwyn lawrlwytho llyfryn gwybodaeth am y Profion Cenedlaethol.

Profion darllen a rhifedd yng Nghymru