Gwaith Cartref Animeiddio

Helo Blwyddyn 5!

Yn dilyn ein bore’n ymchwilio i’n thema ar gyfer mis Medi, Animeiddio, hoffwn petaech yn llunio Map Meddwl yn dangos eich syniadau a’ch cwestiynau ar gyfer y thema.

Syniadau
Oes yna unrhyw dasgau darllen neu ysgrifennu yr hoffech eu gwneud?
Beth am gyflwyniadau llafar posibl neu trafodaethau mewn grwpiau?

Ydych chi’n gallu meddwl am waith trin data y gallwn ni ei wneud fel rhan o’r thema yma? e.e. holiaduron, llunio tablau a graffiau gwahanol.

O ran arian, oes yna waith yn edrych ar elw a cholled a chymharu costau ffilmiau y gallwn ni ei wneud?

Os yna waith yr hoffech chi ei wneud yn eich gwersi Celfyddydau Mynegiannol (e.e. cerddoriaeth, celf, drama)?

Oes gwaith yr hoffech ei wneud yn defnyddio technoleg fel iPads neu’r Cluniaduron?

Cwestiynau
Beth hoffech chi ei ddysgu a’i wybod am animeiddio? e.e. ydych chi eisiau dysgu am wahanol fathau o animeiddio neu a ydych chi’n awyddus i ddysgu am hanes y grefft?

Dewch a’ch syniadau ataf erbyn diwedd y tymor (24/7/18) ac fe wnaf yn siwr fy mod yn cynnwys cymaint ohonynt ag sydd yn bosibl o fis Medi ymlaen!

Cofiwch – os ydych chi’n creu animeiddiadau dros Wyliau’r Haf – fe gewch ddod a nhw i fewn i’r ysgol ar ddechrau’r tymor newydd i ddangos i’r dosbarth!

Mwynhewch!

oddi wrth

Mr Iolo Williams