Gwaith Cartref 12.4.19

Tasg 1 (Dydd Llun, 29.4.19)

Rydw i eisiau i chi baratoi cyflwyniad llafar unigol (yn Gymraeg) yn cyflwyno gwybodaeth ar y testun ‘Fy 3 Hoff Le’.

Bydd disgwyl i chi siarad am rhyw 3 neu 4 munud o flaen y dosbarth. Cewch wneud nodiadau bras a dod a nhw gyda chi ond cofiwch nad asesiad darllen yw hwn ac felly ni chewch ddarllen y nodiadau! Mae angen paratoi cyflwyniad o rhyw fath (e.e. Google Slide / Ppt / Prezi – uchafswm o rhyw 5-10 gair ar pob sleid) oherwydd credaf y bydd hynny yn eich helpu.

Cliciwch isod i wylio cyflwyniad enghreifftiol.

Tasg 2 – Cynllunio ‘Disgrifiad o’ch hoff le’ (erbyn Dydd Llun, 29.4.19)

Defnyddiwch yr adnoddau isod i’ch helpu i gynllunio disgrifiad manwl o’ch hoff le (gall fod yn un o’r tri lle sydd yn eich cyflwyniad). Mae yna restr o’r Meini Prawf Llwyddiant ar y disgrifiad o Fferm Glan-yr-Afon.

Fferm Glan-yr-Afon

Disgrifiad o Leoliad – Cynllun

Idiomau cymraeg

2 – Geiriadur Geirfa