Gwaith Cartref 8.3.19

Tasg 1 (erbyn 18.3.18)

Rydw i eisiau i chi baratoi cyflwyniad llafar unigol (yn Saesneg) yn cyflwyno gwybodaeth ar y testun ‘Fy Arwr’. Gan ei bod hi’n Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod heddiw, beth am ddefnyddio’r llyfr ‘Straeon Nos Da i Bob Rebel o Ferch’ fel ysbrydoliaeth!

Bydd disgwyl i chi siarad am rhyw 3 neu 4 munud o flaen y dosbarth. Cewch wneud nodiadau bras a dod a nhw gyda chi ond cofiwch nad asesiad darllen yw hwn ac felly ni chewch ddarllen y nodiadau! Mae angen paratoi cyflwyniad o rhyw fath (e.e. Ppt / Prezi – uchafswm o rhyw 5-10 gair ar pob sleid) oherwydd credaf y bydd hynny yn eich helpu.

Tasg 2 (erbyn 14/3/19)

Ymarfer eich geiriau Slick Spelling yn barod ar gyfer y prawf fydd yn cael ei gynnal yr wythnos nesaf.