Gwaith Cartref 5.4.19

Tasg 1 (erbyn 12/4)

Ein thema nesaf ni fydd ‘Y 60au Chwyldroadol’ – byddwn yn edrych ar ddigwyddiadau pwysig y 1960au, yng Nghymru ac ar draws y byd, yn ogystal â dysgu am fywydau plant a phobl ifanc yn ystod y cyfnod hwnnw. Siaradwch gydag aelodau o’ch teulu i weld os allwch chi feddwl am y canlynol:

  • gweithgareddau posibl y gallwn eu gwneud fel dosbarth – meddyliwch am sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Sgiliau TGCh.
  • cwestiynau yr hoffech eu gofyn am y fywyd yn y 1960au yn ogystal â digwyddiadau pwysig y ddegawd
  • Ydych chi’n gallu meddwl am ‘Her y Botiaid’ posibl ar gyfer y thema yma?

Nodwch eich syniadau ar Google Sheets neu  Word ar eich cyfrif Hwb a rhannwch y ddogfen gyda mi os gwelwch yn dda.

Tasg 2 (erbyn Dydd Mercher 10/4)

Beth am roi cynnig ar un o’r cystadleuthau Celf a Chrefft Eisteddfod yr Urdd eleni. Y them yw “Bwrlwm”. Cliciwch isod er mwyn gweld rhai syniadau posibl.

https://www.urdd.cymru/files/7815/3658/8215/Syniadau_-_Bwrlwm.pdf

Cliciwch isod er mwyn gweld yr holl gystadleuthau amrywiol a’r rheolau sy’n cyd-fynd gyda nhw e.e. o ran meintiau a phwysau y gweithiau.

Rhestr_Testunau_Eisteddfod_Genedlaethol_yr_Urdd_2019_1.7

Ar gefn y gwaith celf, cofiwch nodi:

  • Enw llawn y plentyn

  • Blwyddyn ysgol

  • Rhif y gystadleuaeth (mae hwn i’w weld yn y Rhestr Testunau uchod). 

Os yw’ch plentyn am gystadlu, bydd angen iddyn nhw fod yn aelod o’r Urdd. Mae’n dal yn bosibl i ymaelodi trwy wefan yr Urdd. 

Tasg 3 (erbyn Dydd Mercher 10/4)

Ymarfer eich geiriau Slick Spelling cyn y prawf fydd yn cael ei gynnal yr wythnos nesaf.