Gwaith Cartref 30.11

Tasg 1 

Mae angen i chi ddysgu’r geiriau ar gyfer y caneuon sy’n rhan o’n Gwasanaeth Nadolig!

Tasg 2 (erbyn 5/12)

Lluniwch boster ‘Un Ydyn Ni’ yn dilyn ein Wythnos Gwrth-Fwlio. Mae’r cyfarwyddiadau ar y daflen.

Tasg 3 (erbyn 5/12)

Dyma y geiriau Sillafu Slic yr wythnos hon. Bydd y Prawf yn cael ei gynnal tuag at diwedd yr wythnos. Mae’r geiriau mewn ‘bold’ yno i herio’r disgyblion os ydyn nhw awyddus i roi cynnig arnyn nhw.

Wythnos 4 –  nn

 cennin(leek) ffynnon(well e.g. wishing well) minnau
cronni(to accumulate) gennyt Pennaeth (Head i.e. School Head)
cynnal(to sustain) gofynnodd (he/she asked) pennill (verse)
cynnyrch(produce) Gorffennaf (July) presennol(the present i.e. not in the past)
diflannu(to disappear) gorffennol(the past i.e. not in the present) synnu(to be surprised)